Försenad flygning

Du har rätt till schablonersättning om ditt flyg anländer till destinationen minst 3 timmar efter ankomsttiden enligt tidtabellen, om inte förseningen beror på exceptionella omständigheter som inte hade kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits.

Du kan beräkna eventuell schablonersättning med hjälp av tabellen nedan.

Om förseningen vid destinationen är minst fem timmar, kan du om du vill avboka flygningen helt och få tillbaka biljettpriset. Biljettpriset ska återbetalas inom sju dagar. Flygbolaget ska återbetala biljettpriset för varje resa och för de delar av resan som redan gjorts, om flygningen inte längre är till nytta med tanke på din resplan. Du har också rätt att få ett gratis returflyg till avgångsorten som anges på flygbiljetten.

Observera att du förlorar rätten till assistans under väntetiden, om du avbeställer resan. Detta innebär att du inte kan ställa ett ersättningsanspråk till flygbolaget för dina måltids-, telefon-, inkvarterings- eller transportkostnader som uppkommit efter avbokningen. Om förseningen orsakar skada kan du kräva skadestånd av flygbolaget. Det kan betalas endast för kostnader som kan bevisas, såsom en tågbiljett som blivit oanvänd på grund av förseningen, inte för besvikelse och förtret. Skadestånd beviljas i allmänhet inte på grund av förseningar orsakade av väderförhållanden, säkerhetsrisker eller flygledarstrejk.