Nätköp

Europeiska konsumenter köper alltmer produkter och tjänster på nätet. Här hittar du information till exempel om ångerrätt och säkra betalningar.

Det har snabbt blivit allt vanligare att köpa produkter och tjänster på nätet. Även nätbedrägerier har blivit vanligare. Därför är det viktigt att bedöma säljarens tillförlitlighet vid köp på nätet, särskilt om det är frågan om ett företag som är främmande för en själv. Innan inköp på nätet, lönar det sig också att ta reda på i vilket land företaget ligger och varifrån produkterna levereras. En pålitlig nätförsäljare berättar tydligt dessa uppgifter.

Vid köp i nätbutiker inom EU-området har konsumenten i regel 14 dagars ångerrätt och det är inte nödvändigt att göra förtullning av produkter som levereras från EU-området.

I problemsituationer ska du först själv utreda ärendet med försäljaren. Observera att det ibland kan krävas flera kontakter innan ärendet reder upp sig och att det inte alltid går snabbt att uträtta ärenden med försäljaren. Du kan vända dig till Konsument Europa om du inte kan lösa ärendet själv med försäljaren eller om du behöver råd. Du kan använda våra modellblanketter för att kontakta försäljaren på engelska. När det gäller inhemska nätbutiker ger KKV:s konsumentrådgivning råd.