Fel i varan och garanti

Vad innebär EU:s miniminivå för konsumentskydd?

Direktivet om handel och garantier för konsumtionsvaror garanterar att säljarens ansvar för fel vid handel med varor i EU-länderna omfattas av en enhetlig miniminivå för konsumentskydd.

Minimiskyddet gäller handel med varor när:

 • säljaren är en näringsidkare och
 • köparen är en konsument

Du omfattas inte av detta konsumentskydd om du köper en vara:

 • för professionellt bruk
 • för återförsäljning eller
 • av en annan konsument.

Direktivet reglerar inte konsumentens ansvar för tidigare säljled, tillverkare, förmedlare eller kreditgivare. För dessa gäller nationell lagstiftning.

Säljaren kan inte komma överens om sämre villkor

Medlemsstaternas egen lagstiftning kan skydda konsumenten bättre än direktivet förutsätter, men inte sämre. Finlands lagstiftning skyddar konsumenten bättre än direktivet till vissa delar. Lagstiftningen är också tvingande till förmån för köparen. Säljaren kan alltså inte med sina avtalsvillkor frånta minimiskyddet eller avtala om sämre villkor.

 • Det är ett fel på varan jag beställde. Hur ska jag klaga?

  Om du märker att varan är felaktig eller avviker från det ni kommit överens om ska du först lämna ett skriftligt klagomål till säljaren. Vid köp av varor kan du förlora din möjlighet att åberopa felet om du inte har meddelat säljaren om det inom två månader från det att felet upptäcktes.

  Skicka reklamationen till säljaren i första hand per e-post och skriv reklamationen i första hand på engelska om säljaren inte erbjuder kundservice på finska.

  Kan jag häva köpet om det är fel på den vara jag beställt?

  I allmänhet är det primära rättelsesättet en reparation som säljaren utför på egen bekostnad, så börja inte reparera varan på egen hand förrän du har varit i kontakt med säljaren. Om det är absolut nödvändigt att reparera felet snabbt lönar det sig att ta ett utlåtande av reparatören om felets karaktär, eventuella orsak och bevara den defekta delen eller till exempel fotografera den. Observera att du inte får orsakas kostnader för reparation av varan. Säljaren ansvarar förutom för reparationen även för postningskostnaderna. Om det inte finns någon möjlighet till avgiftsfri återbetalning, ska säljaren retroaktivt mot kvittot gottgöra postkostnaderna för returneringen.

  Ett alternativ till att reparera en vara är att byta ut den mot en felfri vara. Om det inte går att reparera eller byta ut varan, kan felet gottgöras genom prisavdrag eller i sista hand av hävning av köpet.

  Produkten jag beställde anlände och förpackningen hade skadats under transporten. Vad ska jag göra?

  Kontrollera varan genast när den anländer. Om det finns en synlig transportskada på förpackningen, ta ett foto av den innan du öppnar förpackningen. Skador på förpackningen kan förutse transportskador särskilt i elektronikprodukter. Om varan levereras av ett transportföretag lönar det sig att vara hemma när varan anländer och kontrollera paketet omedelbart i samband med importen.  Skriv inte under som mottaget om paketet redan ser ut att ha fått några stötar och du misstänker att produkten kan vara skadad under transporten. Ta bilder av paketet innan du öppnar det. Kontrollera också den beställda varan. Be transportföretaget göra en anteckning om ett skadat paket och om varor som skadats eller som saknas i paketet innan du kvitterar att paketet har tagits emot. Reklamera även till säljaren.

 • Vem kontaktar jag i garantiärenden?

  Om varan har köpts i ett annat EU-land (t.ex. i en webbutik eller på en semesterresa), kontrollera först garantivillkoren. Där finns information om produktens garantiserviceställen. Om det finländska servicestället inte finns med, vänd dig till den finska importören.

  Garantin avlägsnar inte säljarens felansvar utan är alltid en tilläggsförmån och säljaren får inte väja för sitt eget ansvar genom att hänvisa dig till tillverkaren eller importören.