Ångerrätt

Vid köp i nätbutiker inom EU-området har konsumenten i regel 14 dagars ångerrätt och det är inte nödvändigt att göra förtullning av produkter som levereras från EU-området.

Förlorar jag ångerrätten när jag bekantar mig med den vara jag beställt?

Nej. Du kan bekanta dig med den vara du beställt genom att ta ut den ur förpackningen och kontrollera dess egenskaper och funktion. Observera att du inte nödvändigtvis har förlorat  din ångerrätt ens när du tar varan i bruk, men ansvarar för att varans värde sjunker. Om varan i och med ibruktagandet blivit osäljbar måste du ansvara för värdeminskningen till hela dess värde. Om säljaren inte före beställningen har berättat om ångerrätten och dess innehåll till exempel i avtalsvillkoren, får säljaren inte kräva ersättning för värdeminskningen.

Jag vill avbryta min beställning. Hur går jag till väga?

Ångeranmälan ska göras inom 14 dagar efter att varan mottagits eller avtalet ingåtts. Det räcker inte med att endast lämna tillbaka varan eller låta bli att hämta den från posten. Du kan också anmäla att du ångrar köpet innan varan levererats. Anmälan om avbeställning ska göras skriftligen. Du kan använda ångerblanketten på webbshopens sida eller göra den fritt formulerad.

Uträtta ärendet med säljaren på det språk på vilket säljaren har erbjudit dig sin service eller på vilket den ber dig uträtta ärendet (om möjligt). Använd vid behov till exempel Google översätt om ett främmande språk utgör en utmaning för dig.

Om du till exempel avbokar per e-post ska du i ångermeddelandet ange åtminstone följande uppgifter: ditt namn, din postadress, beställningsnummer, kundnummer eller medlemsnummer, om en sådan finns. Spara ångermeddelandet så att du också har det.

Observera att konsumenten måste returnera varan senast 14 dagar efter att ångeranmälan har gjorts. Det lönar sig att be om ett returkvitto för returneringen.

Är ångerrätten alltid 14 dagar?

Om säljaren inte har informerat om villkoren för hur ångerrätten kan utövas, förlängs rätten att ångra köpet till 12 månader efter att den normala ångerfristen löpt ut. Om säljaren rättar till den bristfälliga informationen upphör ångerfristen 14 dagar efter den dag då du mottog den rättade informationen. Säljaren kan också frivilligt erbjuda en ångerperiod på 14 dagar för sina produkter.

Gäller ångerrätten alla köp som gjorts på nätet?

Även om ångerrätten gäller för största delen av inköpen på nätet gäller det inte till exempel följande varor eller tjänster:

 • flyg
 • inkvarteringstjänster
 • hyrbilar
 • fritidstjänster (till exempel nöjes-, kultur- och idrottsevenemang, hobbykurser, uthyrning av utrustning), OCH
  i avtalet förutsätts utförande vid en bestämd tidpunkt eller inom en viss tid.
 • tidningsprenumerationer
 • produkter som producerats enligt konsumentens anvisningar. Hit hör till exempel skräddarsydda produkter och graveringar som är uppenbart personliga.
 • varor som snabbt far illa eller föråldras
 • varor som levererats förseglade och som av hälsoskäl eller hygieniska skäl inte kan återsändas efter att förpackningen har öppnats, till exempel kontaktlinser, fuktighetskrämer och läkemedel.
 • ljud- eller bildupptagningar eller datorprogram som har levererats förseglade och som har öppnats, t.ex. förseglade cd/dvd-skivor.