Leveranstid

Om leveranstiden för varan eller tjänsten inte har avtalats ska du få köpet utan obefogat dröjsmål och senast 30 dagar efter beställningen. Kontrollera leveranstiden i avtalsvillkoren innan du gör beställningen.

Om varan eller tjänsten inte levereras inom utsatt tid, ska du göra en skriftlig reklamation till säljaren och meddela när du senast förväntar dig leveransen.

Om den beställda varan fortfarande dröjer och inte anländer inom en tid som du anser vara rimlig, har du rätt att häva avtalet och kräva återbetalning av köpesumman.