Checklista för nätköp

I och med näthandeln har du tillgång till ett enormt urval. Du kan handla hemma när du vill, jämföra priser och välja det förmånligaste. Näthandeln är förknippad med särdrag, eftersom säljaren och köparen inte samtidigt är närvarande vid köpet.

Observera följande innan du gör en beställning:

Vad vet du om säljaren?

Uppger säljaren tydligt sitt namn, sin gatuadress och sitt telefonnummer utöver e-postadressen på sin webbplats?

 • Gör inte affärer med enbart en e-postadress eller postbox!
 • Av webbadressen framgår inte nödvändigtvis ens i vilket land säljaren är verksam.

Sök information om säljaren även genom att skriva in företagets namn i sökmotorn – till exempel i diskussionsforum kan du hitta information om andras köpupplevelser

Är erbjudandena för bra för att vara sanna?

Om du stöter på en produkt som annonserats gratis på nätet är det sannolikt att man egentligen försöker sälja dig något som du måste betala för. Om du har beställt ett varuprov eller en provförpackning och till exempel betalat postavgiften med bank- eller kreditkort, kan säljaren debitera tilläggsbelopp från ditt konto.

Läs avtalsvillkoren för varuprover särskilt noggrant. Det lönar sig att läsa villkoren från början till slut, ofta finns de viktigaste villkoren bland texten eller på de sista raderna i den.

Vad får du veta om produkten?

 • Berättar säljaren tydligt om själva produkten och dess egenskaper på sin webbplats?
 • Har varan någon garanti och hurdan regional täckning har garantin – kan du vid behov reparera varan i Finland?
 • På vilket språk finns bruksanvisningen för varan?
 • Är produkten till sina tekniska egenskaper lämplig för Finland?

Är prisuppgifterna tydliga?

En pålitlig säljare:

 • anger tydligt vad själva produkten kostar
 • specificera alla betalningar i anslutning till beställningen
 • anger tydligt totalpriset inklusive skatter och leveranskostnader

Anges leveranstid och övriga leveransvillkor?

Anges leveranstidens längd? Om inte, kan det vara bra att komma överens med säljaren. Läs alltid även andra leveransvillkor:

 • Är de tydliga och begripliga?
 • Får du svar på dina frågor?
 • Hur går man till väga till exempel när en vara är felaktig?

Ges information om ångerfristen eller avsaknad av den?

I webbutiken inom EU har konsumenten en ångertid på 14 dygn. Säljaren ska informera om:

 • ångerrätt eller avsaknad av ångerrätt
 • hur man ska gå till väga vid annullering.

Ångerrätten gäller inte alltid till exempel vid flygköp, boendetjänster och biluthyrning. Kom ihåg att läsa villkoren noggrant.

Hurdana betalningssätt erbjuder försäljaren?

I en nätbutik betalas i allmänhet varan i samband med beställningen. Det kan finnas olika betalningsalternativ, varav en del ger dig extra trygghet medan andra är mycket riskfyllda.

Närmare information om betalningssätten hittar du under punkten Säkra betalningar.

Vad används dina personuppgifter till?

 • Kontrollera vad företaget meddelar om användning och direktmarknadsföring av personuppgifter.
 • Fundera på vilken information du vill ge om dig själv.

Spara all dokumentation av allt ni kommit överens om!

Webbplatserna uppdateras kontinuerligt. Kom ihåg att förvara:

 • din beställning
 • den beställningsbekräftelse du fick
 • leveransvillkoren
 • produktbeskrivningen eller reklamen
 • korrespondensen med säljaren.

Detta underlättar väsentligt utredningen av ärendet i en eventuell problemsituation.

Har säljaren en så kallad trustmark?

Vissa säljare ingår i system som förpliktar dem att följa vissa regler. Systemet kan underlätta tvistlösning. Det finns många typer av något som kallas trustmark och det skydd de erbjuder varierar. Om företaget har ett sådant märke på sin webbplats, kontrollera vilken fördel det ger dig.

Finns det särskilda bestämmelser eller importbegränsningar för den produkt du vill ha?

Utgångspunkten är att du fritt kan beställa produkter från andra EU-länder utan att behöva betala tull. Mer information om tullar, importbegränsningar och beskattning finns på Tullens webbplats.