Innan du köper

När du beställer en vara eller tjänst i en nätbutik utanför Finlands gränser eller beställer på annat sätt i webbmiljön, ska försäljaren eller tjänsteleverantören på förhand informera dig om frågor som är viktiga för ditt köpbeslut. Var särskilt uppmärksam på det land där säljaren är belägen, varifrån produkterna levereras, om det är möjligt att avboka och returnera varorna avgiftsfritt samt på avtalstypen – är det fråga om en engångsbeställning eller ett fortlöpande avtal?

Viktig information som ska ges på förhand:

 • säljarens namn, geografiska adress och hemland samt telefonnummer och e-postadress
 • adress dit du kan skicka reklamationen om adressen är en annan än säljarens geografiska adress
 • huvudegenskaper hos den produkt som erbjuds på webbplatsen
 • produktens eller tjänstens pris inklusive skatt. Om priset på grund av varans eller tjänstens karaktär inte kan fastställas på förhand ska prissättningsprinciperna förklaras
 • uppgift om 14 dagars ångerrätt
 • ångerblankett för köpet
 • uppgift om ångerrätt saknas
 • information om att konsumenten bör ansvara för returneringskostnaderna om han eller hon vill häva avtalet.
 • uppgift om lagstadgat ansvar för felaktiga varor (längden varierar från land till land)
 • avtalets giltighetstid och uppgift om det gäller tills vidare
 • vad gäller avtal som gäller tills vidare uppgift om hur avtalet kan avslutas
 • om avtalet förnyas automatiskt uppgift om hur det kan avbrytas
 • uppgift om möjligheten att föra tvister om avtalet till ett opartiskt organ för avgörande av tvister utan domstolsprocess, om det finns ett sådant.