Kontaktuppgifter

Konsument Europa Finlands telefonservice

Servicetid mån–tors kl 9–12

Alla kon­tak­ter till Kon­su­ment Eu­ro­pa Fin­land re­gi­stre­ras i en da­ta­bas som upp­rätt­hålls av Eu­ro­pe­is­ka kom­mis­sio­nen.

Adress

Konsument Europa Finland
c/o Konkurrens- och konsumentverket
Fågelviksgränden 2
PL 5, 00531 HELSINGFORS

Mediekontakter

Milla Lahtinen

Gruppchef

Päärnilä Tiina

Sakkunnig