Kontaktuppgifter

Konsument Europa Finlands telefonservice

Servicetid mån–ons kl. 9–12.

Alla kon­tak­ter till Kon­su­ment Eu­ro­pa Fin­land re­gi­stre­ras i en da­ta­bas som upp­rätt­hålls av Eu­ro­pe­is­ka kom­mis­sio­nen.

Samtalspriser

Att ringa och köa till 09-nummer kostar från fast telefon och mobiltelefon enligt inrikes samtalspris. Priset fastställs utifrån uppringarens abonnemangsavtal. Samtalen ingår i allmänhet i samtalspaketen om uppringaren har ett sådant i användning.

Priset för att ringa och stå i kö till Konsument Europa Finlands 0295-nummer är från en trådtelefon samma som lokalnätavgiften (lna) och från en mobiltelefon samma som mobilsamtalsavgiften (msa).

Taxan fastställs på basen av det anslutningsavtal man har. Utöver den tidsbaserade avgiften kan operatören även debitera en öppningsavgift för samtalet. Samtalen inkluderas i allmänhet inte i s.k. samtalspaket.

Adress

Konsument Europa Finland
c/o Konkurrens- och konsumentverket
Fågelviksgränden 2
PL 5, 00531 HELSINGFORS

Mediekontakter 

Milla Lahtinen

Gruppchef

Päärnilä Tiina

Sakkunnig