Webbtjänster och dataskydd

Konsumenteuropa i Finland ansvarar för den här webbtjänsten. Vi strävar efter att hålla innehållet så uppdaterat som möjligt och att korrigera påträffade fel utan dröjsmål.

Våra webbtjänster erbjuder allmänna råd, hjälp och anvisningar. Med hjälp av dem kan du inledningsvis ta reda på vilka rättigheter du har samt få stöd exempelvis vid förhandlingar med motparten i en enskild tvist.

Informationen på webbsidorna kan emellertid inte tillämpas på varje enskilt fall och man kan inte dra några slutsatser om det egna fallet endast på grund av den

 • I våra webbtjänster används kakor för att förbättra användarupplevelsen av tjänsterna samt för att exempelvis följa besökartrafiken så att utvecklingen av våra nättjänster grundas på korrekta användaruppgifter.

 • Om du vill har du rätt att kontrollera dina egna uppgifter som du har skickat till oss och du har rätt att begära att felaktiga uppgifter korrigeras samt även annars lita på dina rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning.

 • Upphovsrätten för materialet i våra webbtjänster hör till Konsumenteuropa i Finland om inte annat anges.  Konsumenteuropas logotyp får inte användas utan tillåtelse. Webbplatsens textmaterial får användas och man kan fritt länka till sidorna bara man anger källan.

  Konsumenteuropa i Finland ansvarar inte för innehållet och lagligheten i de webbsidor dit det finns länkar från ämbetsverkets webbtjänster.

  Upphovsrätten till fotografier, annat bildmaterial och kartor innehas av fotograferna, bildskaparna eller av Konsumenteuropa i Finland. Ytterligare information om upphovsrätten till materialet får du från kommunikationen.

  Milla Lahtinen

  Gruppchef

  Päärnilä Tiina

  Sakkunnig

 • Datatrafiken i våra webbtjänster är SSL-skyddad, och då kan inga utomstående personer följa eller ändra din webbtrafik. Konfidentiella meddelanden kan du skicka till oss via tjänsten med skyddad e-post.

  Om du hittar risker eller svagheter i våra tjänster, var vänlig och meddela oss.

  Antti Hovila

  Specialsakkunnig i kommunikation

 • Vi strävar efter att planera och förverkliga våra webbtjänster så att de är förståeliga till innehållet och att de fungerar så bra som möjligt på olika datorenheter och med olika hjälpmedel.

 • Du kan lämna feedback till oss om hur webbtjänsterna fungerar och om innehållet samt ge utvecklingsförslag. Vi tar feedbacken i beaktande när vi utvecklar våra tjänster och vår verksamhet.

 Konsumenteuropa i Finland ansvarar för innehållet. Det avspeglar inte uppfattningen hos Europeiska kommissionen och/eller Genomförandeorganet för Europeiska innovationsrådet samt för små och medelstora företag (EISMEA) eller något annat av Europeiska unionens organ, och genomförandeorganet tar inget ansvar för hur informationen används.