Samarbete inom ECC-nätverket

Målet är en förlikningslösning tillsammans med ECC-nätverket

Vid Konsument Europa Finland koncentrerar vi oss på enskilda konsumenttvister med målet att konsumenterna ska få sina fordringar vid gränsöverskridande handel. Vår verksamhet omfattar inte utövning av offentlig makt, så vi kan inte förplikta en säljare eller tjänsteleverantör till gottgörelse eller ersättning på grund av avtalsbrott.

Däremot strävar vi efter att sköta ditt ärende så att det leder fram till en förlikning. I vissa fall kan vi hänvisa dig till ett tvistlösningsorgan utanför domstolsväsendet, vanligtvis i den EU-medlemsstat där du har köpt produkten eller tjänsten.

Konsument Europa Finland har ett nära samarbete med andra länders europeiska konsumentcentrum. Konsumentcentrumen i varje land bildar tillsammans nätverket av europeiska konsumentcentrum (ECC-Net, European Consumer Centres Network), vars verksamhet styrs och delfinansieras av EU-kommissionen. ECC-nätverket inrättades i sin nuvarande form 2005.

ECC-nätverket kontaktades av europeiska konsumenter över 120 000 gånger årligen. De vanligaste ärendena handlar om näthandel och flygresor. ECC-nätverket producerar information om företeelser och problem i samband med gränsöverskridande handel åt kommissionen och EU:s konsumentskyddsmyndigheter (CPC-nätverket).