Yhteistyössä

Euroopan Unionin osarahoittama

 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Nämä verkkosivut ovat osa Euroopan kuluttajakeskustenverkoston (ECC-verkosto) hanketta ”670505 – ECC-NET FR FPA”, jolle on myönnetty rahoitusta Euroopan unionin vuosien 2014–2020 kuluttajapoliittisesta toimintaohjelmasta. Euroopan kuluttajakeskus vastaa verkkosivujen sisällöstä. Verkkosivujen sisältö ei edusta Euroopan komission ja/tai kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston (CHAFEA) ja/tai sen seuraajan innovaationeuvoston ja pk-yritysasioiden toimeenpanoviraston (EISMEA) tai muun Euroopan unionin elimen näkemyksiä. Euroopan komissio ja toimeenpanovirasto eivät ole vastuussa verkkosivujen sisältämien tietojen käyttämisestä.