Auton ostaminen ulkomailta

Harkitsetko käytetyn auton ostamista jostain toisesta EU-maasta? Tutustu ennen kaupan tekoa sivuillemme koottuihin vinkkeihin.

Vinkkilista auton ostamiseen ulkomailta

1. Tarkista kauppakumppanien tausta ja luotettavuus. Tutki myyjän tai välittäjän kotisivut, etsi hakukoneen kautta nimiä ja etsi muiden kokemuksia keskustelupalstoilta.

2. Selvitä sopimus- ja vastuusuhteet ennen kuin päätät, kenen kanssa ryhdyt asioimaan ja kenen kanssa teet autokauppaa. Lue sopimusehdot tarkkaan ja varmista, mistä myyjä tai mahdollinen välittäjä ovat vastuussa. Lähde matkaan mieluiten itse. Ongelmia voi syntyä siitä, että auton käy hakemassa tai koeajamassa kaveri tai sukulainen, jolle et ole osannut tai muistanut kertoa kaikkea, mistä on sovittu tai mitä tulisi tarkistaa. Tutustu ajoissa myös Traficomin ja Verohallinnon ohjeisiin autojen maahantuonnista.

3. Vältä ennakkomaksua. Ennakkomaksu on aina riski kuluttajalle, ja sellaisen pyytäminen voi olla merkki huijauksesta. Lue täältä lisää autokaupan ongelmatilanteista ja huijauksista.

4. Tutustu autoon yksityiskohtaisesti ja tee kunnollinen koeajo. Auton voi viedä myös ammattimaiseen kuntotestiin, joita esimerkiksi Saksassa tekevät puolueeton Dekra ja Saksan autoliitto ADAC.

5. Lue huolellisesti auton asiakirjat ja omistajatiedot. Tärkeimmät paperit ovat rekisteriote, huoltokirja ja mahdollinen luovutuskirja. Varmista erityisesti, että myyjä on rekisteriotteeseen merkitty auton omistaja tai myyjällä on oikeus myydä auto; myyjällä on esimerkiksi valtakirja tai kauppasopimus, tai myyjän hallussa on auton alkuperäinen rekisteriote.

Saksassa ei ole yleistä autorekisteriä, josta myyjän omistusoikeuden voisi tarkastaa. Niin sanottu Kfz-Brief (toiselta nimeltään Zulassungsbescheinigung Teil II) on todistus auton omistajuudesta. Fahrzeugschein (toiselta nimeltään Zulassungsbescheinigung Teil I) osoittaa katsastus-, vero- ja vakuutusasioiden olevan kunnossa. Autoa ei pidä milloinkaan ostaa myyjältä, joka ei kauppaa tehtäessä pysty luovuttamaan kyseisiä asiakirjoja ostajalle. Ruotsissa myyjän omistusoikeuden voi tarkastaa autorekisteristä.

Kiinnitä huomiota asiakirjojen aitouteen. Ota tarvittaessa yhteyttä esimerkiksi edelliseen omistajaan. Pyydä nähtäväksi myös katsastustodistus (Saksassa TüV-Bericht) ja pakokaasumittaustodistus (Saksassa ASU-Bescheinigung). Arvioi huoltokirjan merkintöjä -vaikuttavatko tiedot oikeilta ja vastaavatko merkinnät auton aiemmista omistajista annettua tietoa sekä onko auton kunto huoltokirjan merkintöjen mukainen.

6. Vaadi selkeä, kirjallinen kauppasopimus ja alkuperäinen rekisteriote luovutuksen yhteydessä. Kaupasta on tehtävä aina kirjallinen sopimus, myös välittäjän kanssa. Sopimuksesta tulee käydä ilmi seuraavat asiat: osapuolten nimet ja yhteystiedot, kaupan kohde, hinta, maksuehdot, luovutusajankohta, mahdolliset lisävarusteet, kilometrimäärä, auton käyttöönottovuosi ja maininta siitä, että auto on kolaroimaton. Älä milloinkaan allekirjoita kauppasopimusta, jos kielitaitosi on puutteellinen etkä ymmärrä kaikkia sopimustermejä. Saksan autoliitolla ADAC:lla on mallisopimuksia. Ruotsin kuluttajavirastolla ja Motorbranschens Riksförbundilla on mallisopimusehdot, jota huonommilla ehdoilla kauppaa ei kannata käydä.

7. Tarkista lakisääteisen virhevastuun kesto. Jos myyjä ei markkinoi autojaan Suomeen ja kaupat tehdään toisessa EU-maassa, sovelletaan pääsääntöisesti myyjän kotimaan lakia. Esimerkiksi Saksassa virhevastuun ajallinen kesto voidaan käytetyn auton kohdalla rajata vuoteen luovutushetkestä, ja usein näin tehdäänkin. Enimmilläänkin vastuu on kaksi vuotta. Suomessa tällaista ajallista rajausta ei ole. Esimerkiksi Saksassa ei ole harvinaista, että myyjäliikkeet pyrkivät kiertämään lakisääteistä virhevastuutaan merkitsemällä ostajan nimen eteen jonkin elinkeinonharjoittajaa tarkoittavan ilmaisun, kuten Autohändler (autokauppias). Kuluttajaa suojaavaa lainsäädäntöä sovelletaan vain sellaiseen kauppaan, jossa myyjä on elinkeinonharjoittaja ja ostaja kuluttaja.

8. Selvitä takuuasiat. Takuu on yleensä maksuton myyjän antama lisäetu, joka parantaa kuluttajan asemaa verrattuna lakisääteisiin oikeuksiin. Joissakin maissa takuu voi olla myös maksullinen. Autoa ostaessa kannattaa tarkistaa siis erityisesti takuuta koskevat asiat huolellisesti. Mikä on takuun kattavuus, entä alueellinen ulottuvuus? Mikä on voimassaoloaika ja kuka suorittaa takuukorjaukset? Monelle tulee yllätyksenä, että aiempi myyntiporras vastaa korjauksista vain, jos se on myöntänyt takuun.

9. Ilmoita virheestä heti. Jos havaitset autossa oston jälkeen virheen, reklamoi siitä viipymättä myyjälle ja tarvittaessa myös välittäjälle. Reklamaatio tulee tehdä mieluiten kirjallisesti. Niissä maissa, joiden lainsäädännössä reklamaation tekemiselle on asetettu aikaraja, sen ylittäminen voi johtaa oikeudenmenetykseen. Maakohtaista tietoa reklamaatioajoista on saatavilla täällä:

Jos auto on ostettu Saksasta, oikeuden korvaukseen menettää pääsääntöisesti kokonaan, jos ei ole antanut myyjälle mahdollisuutta korjata autoa ja asettanut tälle aikarajaa, johon mennessä korjaus on suoritettava. Vasta tämän aikarajan umpeuduttua voi auton korjauttaa itse ja vaatia myyjältä hinnanalennusta, jos myyjä on kieltäytynyt korjauksesta tai jättänyt vastaamatta reklamaatioon. Myyjä voi myös tarjoa mahdollisuuden korjata omassa maassaan. Jos joudut korjauttamaan auton omin päin, pyydä korjaajalta kirjallinen vikalausunto vian osoittamiseksi ja säilytä vialliset osat.

10. Pyydä apua, jos asia ei ratkea. Euroopan kuluttajakeskus auttaa suomalaiskuluttajia toisessa EU- tai ETA-maassa tehtyihin autokauppoihin liittyvissä ongelmissa. Sovintoratkaisujen saavuttaminen on usein hankalaa, sillä kaikissa tapauksissa myyjäliikkeet eivät vastaa Euroopan kuluttajakeskusten verkoston selvityspyyntöihin. Saksassa vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin voi käsitellä autovalituksia vain jos kyseessä oleva autoliike on liittynyt jäseneksi ja sitoutunut toimimaan ratkaisuehdotuksen mukaisesti. Saksassa toimii lisäksi yleinen vaihtoehtoinen riidanratkaisu, jonka puoleen voi myös kääntyä autovalituksissa. Valituksen voi jättää englanniksi, ranskaksi sekä saksaksi mutta käsittely tapahtuu aina saksaksi. Jos vaatimuksen arvo on alle 5000 euroa, on mahdollista aloittaa eurooppalainen vähäisiä vaatimuksia koskeva menettely.

Lue myös

10 vinkkiä auton ostamiseen ulkomailta

Lainsäädäntö

Direktiivi kuluttajan oikeuksista 2011/83/EU