Käytetyn auton osto Ruotsista

Vir­he­sään­nök­set uu­dis­tu­vat vuo­den 2022 alus­sa ta­va­ran­kaup­pa­di­rek­tii­vin ja di­gi­so­pi­mus­di­rek­tii­vin kan­sal­li­sen täy­tän­töön­pa­non myö­tä EU-mais­sa. Osion si­säl­tö kos­kee 31.12.2021 men­nes­sä teh­ty­jä kaup­po­ja. Tie­toa 1.1.2022 jäl­keen teh­ty­jä kaup­po­ja kos­ke­vis­ta sään­nök­sis­tä tu­los­sa lä­hiai­koi­na.

Kun olet ostamassa käytettyä autoa Ruotsista, on hyvä muistaa, että kauppaan sovelletaan Ruotsin lakia. Direktiivipohja virheelliselle tuotteelle on jokaisessa EU-maassa sama, mutta Ruotsissa myyjän virhevastuu on rajattu kolmeen vuoteen.

Tarkista myyjän tiedot, verkkosivut, yhteystiedot ja yrityksen numero huolellisesti ennen ostoa. Voit tarkistaa yrityksen rekisteröintitiedot ilmaiseksi osoitteessa www.allabolag.se. Varmista, että yrityksen nimi ja sen numero ovat samat kuin rekisteröintitiedoissa. Myös vero- ja alv-rekisteröintien tulee olla aktiivisina.

Ruotsissa toimii Motorbranchens Riksförbund, jonka jäsenet noudattavat tiettyjä sääntöjä ja Ruotsin kuluttajariitalautakunnan ratkaisuja. Ruotsin kuluttajaviranomaisten mukaan järjestön ulkopuolisten, ammattimaisten kauppiaiden kanssa ei kannata käydä kauppaa. Voit tarkistaa jäsenyritykset MRF:n verkkosivuilta. MRF:n hyväksymien ohjeiden mukaan elinkeinonharjoittajan tulisi aina luoda niin sanottu tavaran kuvaus eli ”varudeklaration”. Kuluttajan kannattaa ehdottomasti pyytää autosta tällainen varudeklaration-kuvaus itselleen ja tallentaa se huolellisesti.

Tee kauppa aina kirjallisesti ja huolehdi, että saat sopimuspaperit, joissa on kuvaus ostamastasi autosta. Lue ne ennen allekirjoitusta ja kaupan tekoa. Älä tee kauppaa ilman papereita vain suusanallisesti. Mitä suuremmasta summasta on kyse, sitä huolellisemmin pitäisi kauppaa tehdä. Jos et ymmärrä kieltä tai sopimusehtoja, älä tee kauppaa. Yleisesti osto kannattaa tehdä luottokortilla tai kulutusluottorahoituksella, jotta voit hakea rahoja takaisin luottokortin myöntäneeltä taholta tai kääntyä rahoitusyrityksen puoleen, mikäli myyjää ei tavoitettaisi tai myyjä kieltäytyisi yhteistyöstä.

Vaikka auto olisikin tuotu jo Suomeen, se ei vapauta ruotsalaista myyjää virhevastuusta. Käytettyjen autojen kohdalla virhevastuuta ei voi Ruotsissa sopimusehdoin esimerkiksi rajata vuoteen, vaan se on aina kolme vuotta. On hyvä kuitenkin tiedostaa, että kaikki autoon ilmaantuvat viat eivät ole myyjän vastuulle kuuluvia virheitä, koska autoissa on myös paljon kuluvia osia. Ajoneuvon ikä, kunto ja muut ominaisuudet vaikuttavat arvioon siitä, kuuluuko virhe myyjän vastuulle vai ei. Jos Ruotsista käytettynä ostetussa autossa ilmenee virhe vuoden sisään ostohetkestä, tänä aikana on myyjän vastuulla osoittaa, että auto oli ehjä myyntihetkellä, mikäli hän aikoo päästä korvausvastuustaan. Tämän jälkeen näyttötaakka kääntyy kuluttajalle.

Jos autossa ilmenee jokin vika, älä korjauta autoa itse ennen kuin olet ollut yhteydessä myyjään kirjallisesti. Myyjällä on ensisijainen oikeus korjata ilmenneet viat. Kannattaa pyytää kuitenkin korjaamolta korjausarvio englanniksi ja ruotsiksi ja välittää se myyjälle kirjallisen yhteydenoton mukana. Korjausarviossa tulee määritellä havaitut viat, arvioidut kustannukset korjaukselle – eli ei vain työtilausta tai hinta-arviota.

Yleisesti ottaen kuluttajan on osoitettava, että hän on tehnyt asianmukaisen valituksen myyjälle ensin ja voi siten osoittaa, että myyjälle on annettu tarpeeksi tietoa ja aikaa valituksen käsittelemiseen. Jos myyjä ei vastaa tällaiseen reklamaatioon ollenkaan, ole yhteydessä Euroopan kuluttajakeskukseen. Tilanteissa, joissa korjaustoimenpiteet veisivät hyvin kauan tai kuluttaja ei voisi olla ilman autoa pitkää aikaa, on hyvä arvioida Euroopan kuluttajakeskuksen sovittelumahdollisuudet ennen korjauttamisen toteuttamista. Vetoa myyjän suuntaan todisteellisesti siihen, että et voi odottaa pitkään korjaustoimia myyjältä.