Att köpa begagnad bil i Sverige

Regelverket gällande fel förnyades i början av 2022 i och med den nationella implementeringen av direktivet om handel med varor och direktivet om digitala avtal i EU-länderna. Innehållet i denna del gäller transaktioner gjorda senast den 31 december 2021. Information om köp gjorda efter 1.1.2022 kommer inom kort.

När du köper en begagnad bil i Sverige är det bra att komma ihåg att svensk lag tillämpas. Direktivunderlaget för en felaktig produkt är detsamma i varje EU-land, men i Sverige har säljarens felansvar begränsats till tre år.

Kontrollera säljarens uppgifter, webbplats, kontaktuppgifter och företagsnumret noggrant före köpet. Du kan kontrollera företagets registreringsuppgifter gratis på www.allabolag.se. Kontrollera att företagets namn och nummer är desamma som i registreringsuppgifterna. Även skatte- och momsregistreringar ska vara aktiva.

I Sverige finns Motorbranschens Riksförbund, där medlemmarna följer vissa regler och konsumenttvistenämndens avgöranden. Enligt de svenska konsumentmyndigheterna lönar det sig inte att handla med professionella handlare som står utanför organisationen. Du kan kontrollera medlemsföretagen på MRF:s webbplats enligt de anvisningar som av MRF, bör näringsidkaren alltid skapa en så kallad varudeklaration. Det lönar sig absolut för konsumenten att be om den här varudeklarationen för bilen och spara den omsorgsfullt.

Gör alltid köpet skriftligt och se till att du får avtalspapper med en beskrivning av bilen du köpt. Läs dem innan du undertecknar och slutför köpet. Köp inget muntligt utan papper. Ju större belopp det handlar om, desto noggrannare borde du vara vid köptillfället. Om du inte förstår språket eller avtalsvillkoren ska du inte genomföra köpet. I allmänhet lönar det sig att betala med kreditkort eller konsumentkreditfinansiering så att du kan söka tillbaka pengarna från den som beviljat kreditkortet eller vända dig till finansieringsföretaget om säljaren inte nås eller säljaren vägrar samarbeta.

Även om bilen redan har importerats till Finland befriar den inte den svenska säljaren från felansvar. För begagnade bilar kan felansvaret i Sverige till exempel inte begränsas till ett år enligt avtalsvillkoren, utan det är alltid tre år. Det är dock bra att vara medveten om att alla fel i bilen inte är fel som säljaren ansvarar för, eftersom bilarna också har många delar som slits ut. Fordonets ålder, skick och övriga egenskaper påverkar bedömningen av om felet hör till säljarens ansvar eller inte. Om ett fel uppdagas i en bil som köpts begagnad från Sverige inom ett år från köptillfället, är det säljarens ansvar att under denna tid visa att bilen var hel vid försäljningstillfället om denne vill komma undan sitt ersättningsansvar. Därefter vänder sig bevisbördan till konsumenten.

Om något fel uppstår i bilen ska du inte reparera själv innan du har varit i kontakt med säljaren skriftligen. Säljaren har primär rätt att reparera uppkomna fel. Det lönar sig dock att be en verkstad om en reparationsbedömning på engelska och svenska och förmedla den till säljaren tillsammans med den skriftliga kontakten. I reparationsbedömningen ska man berätta vilka fel som iakttagits, de uppskattade kostnaderna för reparationen – dvs. inte bara ge en arbetsbeställning eller prisberäkning.

I allmänhet måste konsumenten visa att han eller hon först har lämnat in en lämplig reklamation till säljaren och därmed kan visa att säljaren har fått tillräckligt med information och tid för att behandla reklamationen. Om säljaren inte alls svarar på en sådan reklamation, kan du kontakta Konsumenteuropa i Finland. I situationer där reparationsåtgärderna skulle ta mycket lång tid eller om konsumenten inte kan vara utan bil under en lång tid är det bra att bedöma möjligheterna till medling vid Konsumenteuropa innan reparationen genomförs. Kontakta säljaren bevisligen och hänvisa till att du inte kan vänta länge på att säljaren reparerar bilen.