Allmänna problemsituationer och bedrägerier i bilhandeln

När du köper en bil utomlands kan du stöta på följande vilseledande termer eller försök till bedrägeri:

Om du som privatperson köper en bil av ett företag ska du se till att:

  • köpeavtalet inte är en avtalsmodell för två privatpersoner eller två företagare
  • säljaren som antecknats i köpeavtalet är en privatperson
  • ett uttryck som innebär näringsidkare inte läggs till framför ditt namn.

I Tyskland kan en oärlig säljare försöka kringgå sitt lagstadgade ansvar för fel genom att anteckna:

  • ett uttryck som avser näringsidkare framför köparens namn. Sådana är till exempel Autohändler (bilhandlare) och Firma.
  • ordet Händlergeschäft i avtalet.

Man ska vara noggrann med ett köpeavtal med en tysk försäljare om det innehåller följande uttryck:

  • Bastlerfahrzeug
  • Schrottwagen
  • zum Ausschlachten
  • ohne Garantie
  • im Kundenauftrag

Uttrycken Bastlerfahrzeug, Schrottwagen och zum Ausschlachten avser vanligtvis att bilen är närmast lämplig som reservdelar. Säljarna kan försöka kringgå sitt felansvar med dessa uttryck. Uttrycket Ohne Garantie visar att säljaren försöker säga upp sig från sitt felansvar. Även i Tyskland är konsumentskyddslagstiftningen tvingande och det lagstadgade ansvaret för fel kan inte begränsas på ett giltigt sätt genom avtalsvillkor. Im Kundenauftrag informerar om att bilfirman säljer bilen för någon annans räkning. Risken är att säljaren är en privatperson som enligt konsumentskyddsbestämmelserna inte är ansvarig och förmedlaren svarar endast för sin egen verksamhet.