Bra att veta när du köper en bil utomlands

 • Köper du bilen i en bilaffär?

  • Om du köper bilen i en bilaffär ansvarar detta säljarföretag för att bilen motsvarar det överenskomna åtminstone enligt miniminivån i EU-direktivet. Beroende på vilken lagstiftning som tillämpas kan konsumentskyddet också vara bättre än miniminivån. Om säljaren inte marknadsför sina bilar i Finland och affärerna görs i ett annat EU-land, tillämpas i allmänhet lagen i säljarens hemland. Den kan avvika från Finlands lag. Till exempel i Tyskland har säljarens ansvar för fel begränsats till 2 år och i fråga om begagnade bilar kan ansvaret begränsas till ett år genom ett avtalsvillkor. Om det senare uppstår ett fel i bilen kan det bli svårt att reparera det, eftersom säljaren enligt tysk lagstiftning nästan utan undantag har rätt att reparera felet på bilen.

  Köper du hos auktoriserad återförsäljare?

  • Det är i allmänhet säkrare att köpa av en auktoriserad återförsäljare än av en småskalig försäljare både för att undvika fel och för att rätta till dem. Medlemsföretagen i föreningen Deutsches Kraftfahrzeugegewerben i Tyskland har i allmänhet förbundit sig till ett tvistlösningssystem utanför domstolen, vilket i konfliktsituationer ligger i konsumentens intresse. I Sverige finns Motorbranschens Riksförbund, där medlemmarna följer vissa regler och konsumenttvistenämndens avgöranden. Enligt de svenska konsumentmyndigheterna lönar det sig inte att handla med professionella handlare som står utanför organisationen.

  Köper du från en professionell förmedlare?

  • Den professionella förmedlarens ansvar i bilhandeln beror på för vems räkning denne handlar och vilket lands lag som ska tillämpas. En professionell förmedlare ansvarar åtminstone för att sköta sin uppgift enligt avtalet och omsorgsfullt. Förmedlarens ansvar kan också vara större än så. I sin mest omfattande form är ansvaret detsamma som hos ens säljare. Om en finländsk förmedlare marknadsför sina tjänster i Finland och förmedlar avtalet som representant för en tysk privatperson som är säljare, har förmedlaren enligt konsumentskyddslagen i Finland samma ansvar som en säljare.
  • Förmedlaren befrias från säljarens ansvar om han eller hon:
   • representerar en annan näringsidkare
   • informerar om att han eller hon endast är förmedlare
   • berättar att säljaren bär ansvaret för köpet.
  • Om köpeavtalet ingås med en finländsk förmedlare så att denne på uppdrag av bilens slutliga köpare hämtar bilen i Tyskland genom att först köpa den i sitt namn, är förmedlare i verkligheten säljare i förhållande till den slutliga köparen. I ärendet tillämpas då konsumentskyddslagens bestämmelser om säljarens ansvar för fel. Om köparen däremot ger en finländsk förmedlare i uppdrag att hämta bilen från Tyskland för sin räkning är förmedlarens ansvar det som fastställts i uppdragsavtalet. Det är viktigt att vara omsorgsfull vid valet av förmedlare och uppdragstagare. Om du ger förmedlaren i uppdrag att hämta bilen ska du också ingå ett skriftligt avtal med denne. Specificera noggrant uppdragets innehåll, villkor och egenskaper som den efterspanade bilen ska uppfylla.

  Köper du av en privatperson?

  • På bilaffärer mellan två privatpersoner eller två företagare tillämpas inte konsumentskyddslagstiftningen och konsumentmyndigheterna hjälper inte till att reda ut dem. Tänk efter innan du bestämmer dig för att låta din kompis eller en tysk bekant hämta eller provköra en bil åt dig själv. En slarvig kompis kan inte ställas till svars genom konsumentskyddsbestämmelserna. Kontrollera dessutom att köpeavtalet inte har registrerats som ett köp mellan två företagare. I Tyskland finns till exempel följande ord som uttrycker ett avtal mellan två näringsidkare: Händlergeschäft.
  • Om du köper en bil från en privatperson på en gata har du i praktiken nästan inget skydd. Som köpare kan du naturligtvis föra ärendet till domstol. Även om du kan få en bil billigare av en privatperson än från en bilaffär ska du vara väldigt noggrann. Observera dock följande: om du köper en bil i Tyskland av en egenföretagare, såsom en läkare, en jurist, en arkitekt eller en jordbrukare som har använt bilen för att utöva sitt yrke, klassificeras säljaren som företagare ur konsumentskyddssynpunkt.
 • Att köpa en bil på distans från utlandet innebär att du bekantar dig med bilen på webbplatsen, att köpeavtalet ingås på nätet eller per fax och att bilen skickas till dig utan att du har kunnat kontrollera den i förväg. Om du köper en bil på nätet eller med hjälp av något annat medel för distanskommunikation från ett företag, skyddas du i Europeiska unionen av minimibestämmelserna i direktivet om distansförsäljning (direktivet om konsumentens rättigheter 2011/83/EU).

  I praktiken är det mycket riskfyllt att köpa en begagnad bil endast via nätet, i synnerhet om du måste betala bilen på förhand. Om du efter att ha sett och provkört bilen kommer fram till att du inte tycker om det, kan det i praktiken vara nästan omöjligt att få pengarna och returkostnaderna tillbaka från säljaren trots ångerrätten.

   

  Läs också

  Tipslista för att köpa bil från utlandet

 • Många konsumenter har på nätet beställt en värdering av priset på sin bil med uppfattningen att tjänsten är gratis. Användningen av tjänsten har dock lett till en faktura som ofta kan vara stor, till och med flera hundra euro.

  Bilutvärderingstjänsterna har orsakat problem och sysselsatt konsumentmyndigheterna i många länder redan i flera år. Det lönar sig alltid för konsumenten att noggrant undersöka beställningssidan innan man matar in sina uppgifter på den.

  Det är vanligt att konsumenterna berättar att de i sociala medier stött på en reklam för tjänsten, där man lockat till att ge bland annat bilens registernummer och e-postadress. Konsumenterna tror att de beställt en gratis utvärdering av bilens pris, men så får de en faktura per e-post. Informationen om priset kan finnas med liten font någonstans i tjänsten, men det berättas inte tydligt om det och det kommer som en överraskning för de flesta. I flera fall är den som beställt prisvärderingen minderårig och hans eller hennes föräldrar försöker sedan utreda saken. Ofta finns dessa tjänsteleverantörer utomlands, även om tjänsterna är på finska.

  Anvisningar för konsumenter

  Om du har beställt en bilutvärderingstjänst utan att känna till att den är avgiftsbelagd, om du inte har gjort beställning alls eller den har gjorts av någon annan, till exempel ett minderårigt barn, ska du göra en skriftlig reklamation till företaget. Du behöver inte betala fakturan, men du ska göra en reklamation. Det lönar sig att göra reklamationen till exempel per e-post, om möjligt, så att du får ett bevis på det.

  Du kan utnyttja följande texter när du reklamerar till företaget och välja det alternativ som passar situationen:

  • Jag har inte beställt en bilutvärderingstjänst av er som en avgiftsbelagd tjänst. I er reklam eller er beställningsblankett anges inte att det är fråga om en avgiftsbelagd tjänst. Jag kräver omedelbart att ni makulerar fakturan.
  • Jag har inte beställt någon tjänst för att värdera bilens pris av er. Jag äger fordonet i fråga, men beställningen har gjorts av någon annan och är därför inte bindande för mig. Jag kräver omedelbart att ni makulerar fakturan.

  Du kan reklamera på det sätt som beskrivs ovan även om det har gått mer än 14 dagar sedan du fick prisvärderingen eller faktura. En reklamation till företaget räcker.

  Spara den prisvärdering, fakturorna, reklamationen och svaret på den som du har tagit emot. Kontakta omedelbart Konsumenteuropa i Finland om företaget överför fakturan till en indrivningsbyrå för indrivning och du tar emot ett separat betalningskrav från indrivningsbyrån.

   

 • Idag beställer många konsumenter reservdelar till sin bil eller produkter för service av bilen på nätet. När du beställer reservdelar till en bil i en utländsk webbutik rekommenderar vi att du använder reservdelens OE-nummer eller OEM-nummer (originalnumret för reservdelen). Använd till exempel inte enbart bilens registreringsnummer och modell. Vi känner till flera fall där konsumenten har fått olämpliga delar i sin bil genom att ha sökt efter dem med ett annat nummer än OE-numret. Det kan vara svårt att byta ut och returnera delarna. Det lönar sig också att ta reda på olika däckstermer innan man beställer däck.

 • Numera köper man också ofta jordbruksmaskiner via nätet. Genom att jämföra webbutiker kan konsumenten hitta den maskin som behövs till ett bättre pris och utbudet är också brett. Konsumenteuropa runt om i Europa har dock kontaktats även om bedrägerier till exempel vid köp av traktor. Det har förekommit bedrägerier bland annat i brittiska och italienska webbutiker. Fallen är mycket likartade sinsemellan.

  Konsumenterna har blivit offer för bedrägerier till exempel när de köper en minigrävmaskin eller traktor för eget bruk på nätet.  I dessa fall har köparen oftast handlat med företag som har kopierat sitt namn direkt av ett annat företag, vars verksamhet inte har något att göra med traktorer. Köparen ombeds i allmänhet betala en handpenning på flera tusen euro i förskott. Sedan försvinner säljaren och traktorn anländer aldrig.

  De här tecknen kan avslöja ett eventuellt bedrägeriförsök:

  • Betydligt lägre försäljningspris jämfört med andra webbplatser eller erbjudanden.
  • Försäljarens webbplats är ny eller så innehåller webbplatsen varningstecken, till exempel dåligt språk, bristfällig information eller funktionella brister. Du kan mata in webbplatsens adress till exempel i tjänsten who.is eller scamadviser.com, som bedömer webbplatsens tillförlitlighet. Tänk också på att om säljarens namn leder till en webbplats som inte har något med traktorer att göra så är det fråga om bedrägeri.
  • Man skickar handlingar såsom handelsregisterutdrag åt dig för att ge en tillförlitlig bild av säljaren. Verksamheten skiljer sig dock från den verksamhet företaget som används som täckmantel idkar eller så finns det skillnader i försäljningssättet (nätförsäljning).
  • Man lovar att ersätta transportkostnaderna från inköpspriset i slutet av köpet.
  • Betalningen ska göras till exempel genom en banköverföring, något som i allmänhet inte är ett rekommenderat betalningssätt då man handlar på nätet.
  • Det finns skrivfel på webbsidorna och i säljarens meddelanden.
  • Man kan inte bekanta sig konkret med jordbruksmaskinen på förhand, eftersom den finns i ett annat land.
  • Om anbudet uppfyller en eller flera av de ovan nämnda punkterna, rekommenderas det att man låter bli att göra köpet. I oklara fall kan du kontakta Konsumenteuropa i Finland innan du betalar handpenningen.
  • Om du väljer att köpa en traktor, läs igenom dokumenten noga. Ibland har konsumenten antecknats som företagare i avtalet i stället för som privatperson, och då kan konsumentskyddsmyndigheterna inte hjälpa till i problemsituationer. Detta gäller även situationer där du beställer lantbruksmaskiner till ditt företag och själv är näringsidkare.
  • Även om du är noggrann kan du ändå bli offer för ett bedrägeri. Kontakta polisen om detta inträffar.Om du redan har betalat bedragaren är dina möjligheter att få tillbaka dina pengar tyvärr små. Därför lönar det sig att ta reda på nätbutikens bakgrund om du tänker göra ett stort inköp i butiken.