Information om Konsument Europa Finland

Konsument Europa Finland erbjuder information i konsumentfrågor som gäller gränsöverskridande handel när du handlar eller beställer tjänster från andra EU-länder, Norge, och Island. Vi informerar om dina rättigheter som konsument och hjälper dig med problem som gäller till exempel näthandel eller resor. 

Vi informerar om aktuella ämnen som rör gränsöverskridande handel, producerar anvisningar för olika situationer och vid behov varnar vi också för olika fallgropar och suspekta fenomen inom näthandeln.

Vi ger dig råd i frågor som gäller beställning, betalning och returnering av produkter och köprelaterade problem.

Dessutom hjälper vi dig att hitta en förlikningslösning i enskilda ärenden om gränsöverskridande handel som blivit en tvist och som du inte själv har kunnat reda ut med näringsidkaren/företaget i fråga. Vi erbjuder medlingshjälp i fall där det företag du har problem med finns i ett annat EU-land, Norge eller på Island. När det gäller företag utanför EU har vi inte behörighet att medla i tvister.

Våra tjänster för konsumenter är avgiftsfria. Vid medling samarbetar vi med nätverket av europeiska konsumentcentrum (ECC-Net).

Nät det gäller inhemska företag får du rådgivning och medlingshjälp från KKV:s konsumentrådgivning.

I Finland är vi en del av KKV

I Finland är Konsument Europa en del av Konkurrens- och konsumentverket (KKV). Inom KKV hör vi till enheten för rådgivning och vi samarbetar med konsumentombudsmannen och den nationella konsumentrådgivningen.

Ett team bestående av sju personer arbetar för Konsument Europa Finland. Vår verksamhet i Finland finansieras av Konkurrens- och konsumentverket (finska staten) och EU-kommissionen.