Information on European Consumer Centre Finland

Euroopan kuluttajakeskus tarjoaa tietoa maiden rajat ylittävän kaupan kuluttajakysymyksiin, kun teet ostoksia tai tilaat palveluja Suomen ulkopuolelta muista EU-maista, Norjasta ja Islannista. Kerromme oikeuksistasi kuluttajana ja autamme ongelmatilanteissa, jotka liittyvät esimerkiksi verkko-ostamiseen tai matkustamiseen.

Kerromme ajankohtaisista maiden rajat ylittävän kaupan aiheista, tuotamme toimintaohjeita eri tilanteisiin ja tarvittaessa myös varoitamme erilaisista verkko-ostamiseen liittyvistä sudenkuopista ja epäilyttävistä ilmiöistä.

Tämän lisäksi autamme sinua löytämään sovintoratkaisun yksittäisessä rajat ylittävän kaupan riidan asteelle edenneessä asiassa, jota et ole saanut itse selvitettyä kyseisen elinkeinoharjoittajan/yrityksen kanssa. Sovitteluapua tarjoamme tapauksissa, joissa yritys, jonka kanssa sinulla on ongelma, sijaitsee toisessa EU-maassa, Norjassa tai Islannissa. EU:n ulkopuolisten yritysten kohdalla meillä ei ole toimivaltaa sovitella riitoja. Palvelumme kuluttajille on maksutonta.

Kotimaisten yritysten kohdalla saat neuvontaa ja sovitteluapua KKV:n kuluttajaneuvonnasta.

Tavoitteena sovintoratkaisu yhdessä ECC-verkoston kanssa

Euroopan kuluttajakeskuksessa keskitymme yksittäisiin kuluttajariitoihin tavoitteenamme kotiuttaa kuluttajien saatavia maiden rajat ylittävässä kaupassa. Toimintaamme ei liity julkisen vallan käyttöä, joten emme voi velvoittaa myyjää tai palveluntarjoajaa hyvitykseen tai korvaukseen sopimusrikkomuksen vuoksi.

Sen sijaan pyrimme hoitamaan asiaasi siten, että lopputuloksena olisi sovinto. Joissain tapauksissa saatamme ohjata sinut tuomioistuimen ulkopuoliseen riidanratkaisuelimeen, yleensä siinä EU-jäsenvaltiossa, josta olet tuotteen tai palvelun ostanut.

Euroopan kuluttajakeskuksen Suomen toimipiste tekee tiivistä yhteistyötä muiden maiden Euroopan kuluttajakeskusten kanssa. Kunkin maan kuluttajakeskukset muodostavat yhdessä Euroopan kuluttajakeskusten verkoston (ECC-Net, European Consumer Centres Network), jonka toimintaa Euroopan komissio ohjaa ja osarahoittaa. ECC-verkosto on nykymuodossaan perustettu vuonna 2005.

ECC-verkosto saa vuosittain yli 120 000 yhteydenottoa Euroopan kuluttajilta. Yleisimmät aiheet ovat verkko-ostaminen ja lentomatkustaminen. ECC-verkosto tuottaa tietoa havaitsemistaan maiden rajat ylittävän kaupan ilmiöistä ja ongelmista komissiolle ja EU:n kuluttajansuojaa valvoville viranomaisille (CPC-verkosto).

Olemme Suomessa osa KKV:tä

Suomessa Euroopan kuluttajakeskus on osa Kilpailu- ja kuluttajavirastoa (KKV). KKV:n sisällä kuulumme Neuvontapalvelut-yksikköön ja teemme yhteistyötä kuluttaja-asiamiehen ja kansallisen kuluttajaneuvonnan kanssa.

Euroopan kuluttajakeskuksen Suomen tiimissä työskentelee seitsemän henkilöä (päällikkö, johtava asiantuntija, neljä erityisasiantuntijaa ja asiantuntija). Toimintaamme Suomessa rahoittavat Kilpailu- ja kuluttajavirasto (Suomen valtio) ja Euroopan komissio.