Vaihtoehtoinen riidanratkaisu kuluttajien apuna (ADR ja ODR)

 • Vaihtoehtoisella riidanratkaisulla viitataan menettelyyn, jossa kuluttajariidan ratkaisee tuomioistuimen ulkopuolinen, puolueeton riidanratkaisuelin. Vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta käytetään toisinaan englanninkielistä lyhennettä ADR, joka tulee sanoista Alternative Dispute Resolution. ADR:n etuja tuomioistuinmenettelyyn nähden ovat prosessin keveys, nopeus ja edullisuus. Tämä tarkoittaa useimmissa tilanteissa menettelyn maksuttomuutta ja sitä, että kuluttaja ei tarvitse erillistä asiamiestä ajamaan omaa asiaansa.

  ADR rajat ylittävissä riidoissa

  ADR-järjestelmä on suhteellisen tehokas ratkaisukeino erityisesti rajat ylittävissä riitatilanteissa. Rajat ylittävä riita voi olla esimerkiksi sellainen, jossa suomalainen kuluttaja hankkii tuotteen ruotsalaisesta verkkokaupasta mutta myyjä ei toimitakaan tuotetta. Jos riidan osapuolet eivät onnistu ratkaisemaan riitaa keskenään, Euroopan kuluttajakeskus yrittää ensin sovitella erimielisyyttä. Jos sovittelu ei kuitenkaan tuota tulosta, kuluttaja voi saattaa asian vireille riidanratkaisuelimessä. Kun riita koskee verkossa ostettua tuotetta tai palvelua, vireillepanossa voi hyödyntää ODR-foorumia, josta kerrotaan tarkemmin alla.

  Toimivaltainen ADR-elin määräytyy aina tapauskohtaisesti, joskin se useimmiten on elinkeinonharjoittajan kotimaassa toimiva elin. Voit oikean riidanratkaisuelimen paikallistamiseksi kääntyä Euroopan kuluttajakeskuksen puoleen.

  Riidanratkaisuelimet Suomessa ja Euroopassa

  Kussakin Euroopan valtiossa toimii useita ADR-elimiä, joista kukin on erikoistunut tietynlaisia tuotteita tai palveluita koskevien riitojen ratkaisemiseen. Suomessa tällaisia virallisia elimiä on kolme, kun taas muissa Euroopan valtioissa määrä voi olla jopa moninkertainen.

  Suomen ADR-toimijat ovat kuluttajariitalautakunta, liikenne- ja potilasvahinkolautakunta sekä finanssialan sopimuspohjainen asiakasorganisaatio (Rahoitus- ja vakuutusneuvonta FINE). Saat lisätietoa kunkin elimen toimivallasta sen omilta verkkosivuilta.

  Riidanratkaisuelinten toiminta on järjestetty eri valtioissa eri tavalla, ja ratkaisuja voivat antaa esimerkiksi lautakunnat, sovittelijat ja kuluttaja-asiamiehet. Lisäksi päätösten oikeudellinen sitovuus vaihtelee: Suomen ADR-elinten antamat päätökset ovat luonteeltaan suosituksia, joilla ei ole tuomion oikeusvaikutuksia. Suurin osa yrityksistä kuitenkin noudattaa niitä. Osa muissa maissa toimivista elimistä taas antaa oikeudellisesti sitovia ratkaisuja, jotka rinnastuvat tuomioistuinten antamiin päätöksiin. Onkin hyvä huomata, että kullakin riidanratkaisuelimellä on omat sääntönsä ja menettelynsä. Tästä seuraa esimerkiksi se, että menettely käydään yleensä ADR-toimijan kotivaltion virallisella kielellä.

  Suomen ADR-toimijat

 • Verkkovälitteinen riidanratkaisufoorumi, Online Dispute Resolution (ODR), sopii sinulle, jos haluat selvittää verkkokauppaan liittyvää riitatilannetta elinkeinonharjoittajan kanssa käyttäen siihen luotua valmista verkkoalustaa. ODR-foorumi on sähköinen alusta, jossa kuluttaja ja elinkeinonharjoittaja kohtaavat ja pyrkivät saamaan sovinnon riitatilanteeseen. Jos olet EU:ssa, Norjassa, Islannissa tai Liechtensteinissa, voit löytää sen avulla ratkaisun ostamista koskevaan ongelmaasi, keskustella elinkeinonharjoittajan kanssa suoraan ongelmastasi tai sopia riidanratkaisuelimestä, joka käsittelee tapauksesi.

  Alusta toimii kaikilla EU:n virallisilla kielillä sekä islanniksi ja norjaksi. Voit olla yhteydessä myyjään omalla äidinkielelläsi ja kääntää tarvittaessa myyjän vastauksen omalle kielellesi. ODR-alustan käyttö on maksutonta, mutta osa ADR-toimijoista saattaa kuitenkin periä käsittelymaksun.

  Valitusmenettelyn käynnistäminen ODR-foorumissa

  Saat valituksesi vireille täyttämällä ODR-foorumilta löytyvän valituskaavakkeen. Verkkovälitteinen riidanratkaisuelin ilmoittaa elinkeinonharjoittajalle valituksestasi. Jos elinkeinonharjoittaja haluaa neuvotella, voitte vaihtaa viestejä suoraan foorumilla, lähettää liitteitä ja sopia verkkotapaamisesta. Otathan huomioon, että ODR-foorumin käyttö on myyjälle vapaaehtoista.

  Osapuolilla on 90 päivää aikaa saada sopimus aikaan. Kuluttaja tai elinkeinonharjoittaja voit vetäytyä suorista neuvotteluista milloin tahansa. Elinkeinonharjoittaja voi myös ehdottaa luetteloa riidanratkaisuelimistä, joita käytetään sen sijaan, että osapuolet yrittäisivät ratkaista riita-asian keskenään. Tässä tapauksessa teillä on 30 päivää aikaa sopia riidanratkaisuelimestä. Jos ette saa sovittua riidanratkaisuelimestä, valituksesi käsittely lopetetaan.

  Suomessa ODR-foorumiin kuuluu tällä hetkellä kolme tuomioistuimen ulkopuolista ADR-riidanratkaisuelintä, jotka mainitaan edellä.

  Suomessa ODR-yhteyspisteenä rajat ylittävän kaupan kysymyksissä toimii Euroopan kuluttajakeskus. Jos haluat lisätietoa foorumin toiminnasta tai siitä soveltuuko asiasi ODR-foorumin kautta käsiteltäväksi, ota meihin yhteyttä sähköpostitse tai soittamalla puhelinpalveluumme.