Yhteistyö ECC-verkostossa

Ta­voit­tee­na so­vin­to­rat­kai­su yh­des­sä ECC-ver­kos­ton kans­sa

Euroopan kuluttajakeskuksessa keskitymme yksittäisiin kuluttajariitoihin tavoitteenamme kotiuttaa kuluttajien saatavia maiden rajat ylittävässä kaupassa. Toimintaamme ei liity julkisen vallan käyttöä, joten emme voi velvoittaa myyjää tai palveluntarjoajaa hyvitykseen tai korvaukseen sopimusrikkomuksen vuoksi.

Sen sijaan pyrimme hoitamaan asiaasi siten, että lopputuloksena olisi sovinto. Joissain tapauksissa saatamme ohjata sinut tuomioistuimen ulkopuoliseen riidanratkaisuelimeen, yleensä siinä EU-jäsenvaltiossa, josta olet tuotteen tai palvelun ostanut.

Euroopan kuluttajakeskuksen Suomen toimipiste tekee tiivistä yhteistyötä muiden maiden Euroopan kuluttajakeskusten kanssa. Kunkin maan kuluttajakeskukset muodostavat yhdessä Euroopan kuluttajakeskusten verkoston (ECC-Net, European Consumer Centres Network), jonka toimintaa Euroopan komissio ohjaa ja osarahoittaa. ECC-verkosto on nykymuodossaan perustettu vuonna 2005.

ECC-verkosto sai yli 150 000 yhteydenottoa Euroopan kuluttajilta vuonna 2020. Yleisimmät aiheet ovat verkko-ostaminen ja lentomatkustaminen. ECC-verkosto tuottaa tietoa havaitsemistaan maiden rajat ylittävän kaupan ilmiöistä ja ongelmista komissiolle ja EU:n kuluttajansuojaa valvoville viranomaisille (CPC-verkosto).