Ennen kuin ostat

Kun olet tilaamassa tavaran tai palvelun Suomen rajojen ulkopuolella sijaitsevasta verkkokaupasta, tai tilaat muuten verkkoympäristössä, myyjän tai palveluntarjoajan täytyy antaa sinulle etukäteen tietoa ostopäätöksesi kannalta tärkeistä kysymyksistä. Kiinnitä erityistä huomiota myyjän sijaintimaahan, mistä tuotteet toimitetaan, onko peruuttaminen mahdollista ja palautus maksuton sekä sopimustyyppiin – onko kyse kertatilauksesta vai jatkuvasta sopimuksesta.

Keskeiset etukäteen annettavat tiedot:

 • myyjän nimi, maantieteellinen osoite ja kotimaa sekä puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • osoite, johon voit toimittaa valituksen, jos osoite on eri kuin myyjän maantieteellinen osoite
 • verkkosivuilla tarjotun tuotteen pääominaisuudet
 • tavaran tai palvelun kokonaishinta veroineen. Jos hintaa ei voida tavaran tai palvelun luonteen vuoksi ennalta määritellä, sen määräytymisperusteet
 • tieto 14 päivän peruuttamisoikeudesta
 • kaupan peruuttamislomake
 • tieto peruuttamisoikeuden puuttumisesta, jos sellaista ei ole
 • tieto siitä, että kuluttajan on vastattava tavaroiden palauttamiskustannuksista, jos hän peruuttaa sopimuksen
 • tieto tavaraa koskevasta lakisääteisestä virhevastuusta (virhevastuun kestoajoissa on maakohtaisia eroja)
 • sopimuksen kestoaika ja tieto sen voimassaolosta toistaiseksi
 • toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen osalta tieto siitä, miten voimassaolo voidaan päättää
 • jos sopimus voi uusiutua automaattisesti, miten sen voimassaolo katkaistaan
 • tieto mahdollisuudesta saattaa sopimusta koskeva riita-asia tuomioistuimen ulkopuolisen riidan ratkaisuelimen käsiteltäväksi, jos sellainen on