Hinta ja lisämaksut

Hinta

Myyjän on ennen tilauksen hyväksymistä ilmoitettava lopullinen kokonaishinta, joka sisältää verot sekä toimitus- ja muut lisämaksut. Jos täsmällistä hintaa ei tuotteen luonteen takia kohtuudella voi laskea etukäteen, on ilmoitettava hinnan määräytymisen perusteet.

Lisämaksut

Sinun ei pidä maksaa kustannuksia, joista myyjä ei ole antanut tietoa ennen tilauksen tekemistä. Lisämaksuilla tarkoitetaan liitännäissopimuksista ja lisäpalveluista aiheutuvia kustannuksia. Jos näitä kuluja ei voi laskea etukäteen, sinulle täytyy kuitenkin kertoa, että tällaisia lisäkuluja voi aiheutua. Tilausvaiheessa ei saa olla oletuksena valittuja kohtia, joista aiheutuu lisäkuluja. Esimerkiksi jos lentolipun ostajalle tarjotaan lisäpalveluna vakuutussopimusta, myyjä ei saa käyttää oletusvalintaa, joka sinun on hylättävä välttääksesi lisämaksun.

Sinun ei tarvitse maksaa lisäkuluja, joista myyjä ei ole antanut tietoa ennen tilauksen tekemistä ja joihin et ole antanut selkeästi suostumustasi.