Tavaran virhe ja takuu

Virhesäännökset uudistuvat vuoden 2022 alussa tavarankauppadirektiivin ja digisopimusdirektiivin kansallisen täytäntöönpanon myötä EU-maissa. Osion sisältö koskee 31.12.2021 mennessä tehtyjä kauppoja. Tietoa 1.1.2022 jälkeen tehtyjä kauppoja koskevista säännöksistä tulossa lähiaikoina.

Mitä EU:n kuluttajansuojan vähimmäistaso tarkoittaa?

Direktiivi kulutustavaroiden kaupasta ja takuista takaa sen, että EU-maissa myyjän virhevastuuta tavaran kaupassa koskee yhtenäinen kuluttajansuojan vähimmäistaso.

Vähimmäissuoja koskee tavaran kauppaa, kun:

 • myyjänä on elinkeinonharjoittaja ja
 • ostajana kuluttaja

Et ole tämän kuluttajansuojan piirissä, jos ostat tavaran:

 • ammattikäyttöön
 • jälleenmyytäväksi tai
 • toiselta kuluttajalta.

Direktiivi ei säätele aikaisemman myyntiportaan, valmistajan, välittäjän tai luotonantajan vastuuta kuluttajalle. Niihin pätee kansallinen lainsäädäntö.

Myyjä ei voi sopia heikommista ehdoista

Jäsenmaiden oma lainsäädäntö voi suojella kuluttajaa paremmin kuin direktiivi edellyttää, mutta ei heikommin. Suomen lainsäädäntö suojaa kuluttajaa joiltain osin direktiiviä paremmin. Lainsäädäntö on myös pakottavaa ostajan hyväksi. Myyjä ei siis voi sopimusehdoillaan viedä vähimmäissuojaa tai sopia sitä huonommista ehdoista.

 • Tilaamani tuote on viallinen. Kuinka valitan asiasta?

  Jos huomaat tavaran olevan virheellinen tai poikkeavan sovitusta tee ensimmäisenä kirjallinen valitus myyjälle. Tavaran kaupassa saatat menettää mahdollisuutesi vedota virheeseen, jos et ole ilmoittanut siitä myyjälle kahden kuukauden kuluessa virheen havaitsemisesta.

  Lähetä valitus myyjälle ensisijaisesti sähköpostilla, ja kirjoita reklamaatio ensisijaisesti englanniksi, jollei myyjä tarjoa suomenkielistä asiakaspalvelua.

  Voinko purkaa kaupan, jos tilaamassani tavarassa on vika?

  Yleensä ensisijainen oikaisukeino on myyjän omalla kustannuksellaan suorittama korjaus, joten tavaran korjauttamiseen omin päin ei pidä ryhtyä, ennen kuin on ollut myyjään yhteydessä. Jos pikainen korjaus on aivan välttämätön kannattaa ottaa korjaajalta lausunto vian luonteesta, mahdollisesta aiheuttajasta ja säilyttää viallinen osa tai ottaa siitä esimerkiksi valokuva. Huomaathan, että sinulle ei saa aiheutua kuluja tavaran korjaamisesta. Myyjä vastaa paitsi korjauksesta myös postituskuluista. Mikäli maksutonta palautusmahdollisuutta ei ole tarjolla, myyjän tulee hyvittää palauttamisesta aiheutuneet postikulut taannehtivasti kuittia vastaan.

  Vaihtoehto tavaran korjaamiselle on sen vaihtaminen virheettömään. Jos korjaaminen tai tavaran vaihtaminen ei onnistu, virhe voidaan hyvittää hinnanalennuksella tai viime kädessä kauppa voidaan purkaa.

  Tilaamani tuote saapui ja sen pakkaus on vaurioitunut kuljetuksessa. Mitä teen?

  Tarkasta tavara heti sen saavuttua. Jos pakkauksessa on näkyvä kuljetusvaurio, kuvaa se ennen avaamista. Pakkauksen vaurioituminen voi ennakoida erityisesti elektroniikkatuotteissa kuljetusvauriota. Jos tavara toimitetaan kuljetusliikkeen toimesta kannattaa tavaran saapuessa olla kotona ja tarkastaa paketti välittömästi tuonnin yhteydessä.  Älä allekirjoita mitään vastaanotetuksi, mikäli paketti näyttää jo ulkoisesti saaneen jotain kolhuja ja epäilet, että tuotteessa saattaa olla kuljetuksessa aiheutuneita vaurioita. Ota valokuvat paketista ennen sen avaamista. Tarkasta tilanteessa myös tilattu tuote. Pyydä saada tehdä kuljetusfirmalle merkintä vioittuneesta paketista ja mahdollisesti vioittuneesta tuotteesta tai paketista puuttuneista tuotteista ennen kuin kuittaat sen vastaanotetuksi. Reklamoi myös myyjälle.

  Voit lukea lisää matkalla vaurioituneesta tavarasta uutiskirjejutustamme.

 • Keneen otan yhteyttä takuuasioissa?

  Jos tavara on ostettu jostain toisesta EU-maasta (esim. verkkokaupasta tai lomamatkalla), tarkista ensin takuuehdot. Niissä mainitaan tuotteen takuuhuoltopisteet. Jos suomalaista huoltopistettä ei ole mainittu, käänny suomalaisen maahantuojan puoleen. Takuu ei poista myyjän virhevastuuta, vaan on aina lisäetu, eikä myyjä saa väistää omaa vastuutaan ohjaamalla sinua valmistajalle tai maahantuojalle.