Reklamationsmallar

När du vill klaga på en tjänst eller produkt ska du först göra en reklamation till företaget. Reklamationen till företaget får vara fritt formulerad.

Reklamationsmallen fungerar som grund för ditt klagomål och kan lätt anpassas till dina behov. Observera att du själv ansvarar för redigeringen.

Skicka reklamationen till företaget per e-post. Kom ihåg att alltid spara en kopia av din reklamation. Om du använder företagets elektroniska blankett för att reklamera, ska du spara innehållet eller ta en skärmdump eller bild av blanketten med telefonen innan du skickar blanketten.

Flygresor 

 • Dear Sir, Madam,

  On <datum> I was scheduled to fly with <flygbolagets namn> from <avgångsplats> to <ankomstplats>. This concerned flight <flygnumret på din biljett>. This flight was cancelled by your airline within 14 days of the original departure date. I am therefore of the opinion that I am entitled to financial compensation.

  The amount of such compensation is set out in Section 7 of the European Regulation 261/2004. The amount can be calculated as: <Beräkna standardersättningens belopp, som hjälp kan du till exempel använda tabellen som finns på KKV:s webbplats>. This rule applies to travelers leaving from an EU member state and to travellers originating from outside the EU travelling to an EU member state with a European airline.

  Valfritt: I incurred expenses due to the cancellation of the flight <s>, which were not compensated by your airline: <Beskriv dina extra kostnader, till exempel övernattning på hotell eller extra måltider>. You have a statutory obligation to issue compensation for such expenses.

  I herewith request you to remit € <belopp> within 6 weeks to my account number <IBAN-kontonummer>, account holder <kontoinnehavarens namn> with payment reference ‘Compensation for flight cancellation’.

  If my request does not result in payment of the above-mentioned compensation amount, I will submit my complaint to the relevant supervisory authority.

  With kind regards,

  <Namn och underskrift>

   

  Attachments:

  • Copy of booking confirmation (Kopia av bokningsbekräftelsen för flygbiljetter)
  • Copy of bank payment transaction (Kopia av kvittot på flygbiljetterna, till exempel från nätbanken)
  • Copy of receipts: meals, transportation such as taxis, overnight hotel stays, essential items etc. (Kopior av kvitton: Måltider, transporter (t.ex. taxi), hotellnätter osv.)
  • Copy of bank payment transaction (expenses) (Kopia av kvitton på andra kostnader, till exempel från nätbanken)
  • Copy of correspondence (mail/letter announcing the cancellation of the flight) (Kopia av korrespondens, e-post om inställt flyg)
 • Dear Sir, Madam,

  On <datum> I was scheduled to fly with <flygbolagets namn> from <avgångsplats> to <ankomstplats>. This concerned flight <flygnumret på din biljett>. Upon arrival at the final destination, the flight had incurred a delay of <förseningens varaktighet>. I am therefore of the opinion that I am entitled to financial compensation.

  The amount of such compensation is set out in Section 7 of the European Regulation 261/2004. The amount can be calculated as: <Beräkna standardersättningens belopp, som hjälp kan du till exempel använda tabellen som finns på KKV:s webbplats>. This rule applies to travelers leaving from an EU member state and to travellers originating from outside the EU travelling to an EU member state with a European airline.

  Valfritt: I incurred expenses due to the delay of the flight <s>, which were not compensated by your airline: <Beskriv dina extra kostnader, till exempel övernattning på hotell eller extra måltider>. You have a statutory obligation to issue compensation for such expenses.

  I herewith request you to remit € <belopp> within 6 weeks to my account number <IBAN-kontonummer>, account holder <kontoinnehavarens namn> with payment reference ‘Compensation for flight cancellation’.

  If my request does not result in payment of the above-mentioned compensation amount, I will submit my complaint to the relevant supervisory authority.

  With kind regards,

  <Namn och underskrift>

  Attachments:

  • Copy of booking confirmation (Kopia av bokningsbekräftelsen för flygbiljetter)
  • Copy of bank payment transaction (Kopia av kvittot på flygbiljetterna, till exempel från nätbanken)
  • Copy of receipts: meals, transportation such as taxis, overnight hotel stays, essential items etc. (Kopior av kvitton: Måltider, transporter (t.ex. taxi), hotellnätter osv.)
  • Copy of bank payment transaction (expenses) (Kopia av kvitton på andra kostnader, till exempel från nätbanken)
  • Copy of correspondence (mail/letter announcing the cancellation of the flight) (Kopia av korrespondens, e-post om inställt flyg)
 • Dear Sir, Madam,

  On <datum> I flew with <flygbolagets namn> from <avgångsplats> to <ankomstplats>. This concerned flight < flygnumret på din biljett>. Upon arrival at my destination, my baggage was missing.

  At <flygplatsens namn>, I immediately submitted a PIR form with number <PIR-blankettens nummer>. Please find a copy attached.

  I incurred expenses due to the delay in receiving my baggage, which were not compensated by your airline: <beskriv de extra kostnader som detta har orsakat dig, t.ex. för hygienartiklar>. According to the Montreal Treaty, I am entitled to compensation for these expenses. I herewith hold you liable for the loss I incurred because of the delayed baggage.

  I herewith request you to remit € <det ersättningsbelopp som du kräver> within 14 days to my account number <IBAN-kontonummer>, account holder <kontoinnehavarens namn> with payment reference ‘Expense claim: delayed baggage’.

  If my request does not result in receiving the above-mentioned compensation, I will consider starting a procedure for minor claims.

  With kind regards,

  <Namn och underskrift>

  Attachments:

  • Copy PIR form (Kopia av PIR-blanketten)
  • Copy of boarding pass (Kopia av landstigningskortet)
  • Copy of baggage label (Kopia av bagageidentifieringsetiketten)
  • Pictures of damaged baggage (Bilder på skadat bagage)
  • Copies of receipts of items in baggage (Kopior av kvitton på föremål i resväskan)
  • Copies of receipts of additional expenses (Kopior av kvitton på andra eventuella kostnader, till exempel hygienartiklar)
 • Dear Sir, Madam,

  On <datum> I flew with <flygbolagets namn> from <avgångsplats> to <ankomstplats>. This concerned flight < flygnumret på din biljett>. Upon arrival at my destination, my baggage was missing.

  At <flygplatsens namn>, I immediately submitted a PIR form with number <PIR-blankettens nummer>. Please find a copy attached.

  I incurred expenses due to the losing of my baggage, which were not compensated by your airline: <beskriv de extra kostnader som detta har orsakat dig, t.ex. för hygienartiklar>. According to the Montreal Treaty, I am entitled to compensation for these expenses. I herewith hold you liable for the loss I incurred because of the lost baggage. The loss can be specified as follows: <Berätta om innehållet i det försvunna bagaget, bifoga kvitton.>

  I herewith request you to remit € <det ersättningsbelopp som du kräver> within 14 days to my account number <IBAN-kontonummer>, account holder <kontoinnehavarens namn> with payment reference ‘Expense claim: lost baggage’.

  If my request does not result in receiving the above-mentioned compensation, I will consider starting a procedure for minor claims.

  With kind regards,

  <Namn och underskrift>

  Attachments:

  • Copy PIR form (Kopia av PIR-blanketten)
  • Copy of boarding pass (Kopia av landstigningskortet)
  • Copy of baggage label (Kopia av bagageidentifieringsetiketten)
  • Copies of receipts of items in baggage (Kopior av kvitton på föremål i resväskan)
  • Copies of receipts of additional expenses (Kopior av kvitton på andra eventuella kostnader, till exempel hygienartiklar)
 • Dear Sir, Madam,

  On <datum> I flew with <flygbolagets namn> from <avgångsplats> to <ankomstplats>. This concerned flight <flygnumret på din biljett>. Upon arrival, my baggage came off the conveyor belt damaged. <Skriv en kort beskrivning av skadan.>

  At <flygplatsens namn>, I immediately submitted a PIR form with number <PIR-blankettens nummer>. Please find a copy attached.

  I incurred expenses due to the damaging of my baggage, which were not compensated by your airline: <beskriv de extra kostnader som detta har orsakat dig, t.ex. för hygienartiklar>. According to the Montreal Treaty, I am entitled to compensation for these expenses. I herewith hold you liable for the damage that my baggage incurred during the flight operated by your airline. <Berätta om innehållet i det skadade bagaget, bifoga kvitton.>

  I herewith request you to remit € <det ersättningsbelopp som du kräver> within 14 days to my account number <IBAN-kontonummer>, account holder <kontoinnehavarens namn> with payment reference ‘Expense claim: damaged baggage’.

  If my request does not result in receiving the above-mentioned compensation, I will consider starting a procedure for minor claims.

  With kind regards,

  <Namn och underskrift>

  Attachments:

  • Copy PIR form (Kopia av PIR-blanketten)
  • Copy of boarding pass (Kopia av landstigningskortet)
  • Copy of baggage label (Kopia av bagageidentifieringsetiketten)
  • Pictures of damaged baggage (Bilder på skadat bagage)
  • Copies of receipts of items in baggage (Kopior av kvitton på föremål i resväskan)
  • Copies of receipts of additional expensses (Kopior av kvitton på andra eventuella kostnader, till exempel hygienartiklar)

Nätköp 

 • Dear Sirs / customer service

  I ordered a <produktens namn> with order number <skriv ordernumret här> on <dagen då du beställde>. My order was confirmed on <skriv här det datum då du fick orderbekräftelsen av säljaren>.

  I will exercise my right to cancel the agreement and will demand the reimbursement of the purchase price of <betalt pris> to the following account IBAN <ditt IBAN-kontonummer> and SWIFT/BIC <ange din SWIFT/BIC-kod>. Refund should be paid and received within 14 days.

  Yours faithfully,

  <Namn och underskrift>

 • Dear Sir, Madam,

  On <inköpsdatum>, I made an <online> purchase from your company ‘<företagets namn>’, a <produktens namn> for the sum of € <produktens pris>. The product does not fulfil all prerequisites to be fit for purpose.

  Description of complaint

  <berätta varför produkten är felaktig>

  X

  X

   

  Första kontakten

  The law allows that I can expect goods to be of a satisfactory quality, free from defects and durable.  As the goods were faulty when I bought them, I request that you now provide a <repair / replacement / refund (reparation / ersättande produkt / återbetalning) >.

  I request you to offer a suitable solution within 14 days of the date in this email. This can either be through repair, replacement, or refund of the <produktens namn>.

   

  Andra kontakten

  In my email of <datum då det första e-postmeddelandet skickades>, I requested you to offer a solution for this issue. To date, I have not received <a proposal/any response (avgörandeförslag / svar)> from you. This email serves to give you one last opportunity to fulfil your obligations pursuant to this purchase contract.

  I request you to offer a suitable solution within 14 days of the date in this email. This can either be through repair, replacement or refund of the <produktens namn>.

   

  Garanti

  I am entitled to a functional product pursuant to legislation. As the product became faulty within the warranty period, you are liable for repair or replacement free of charge.

  If free repair or replacement is not possible, I am entitled to termination of the purchase contract and a refund of the purchase amount.

  Please send me your response within 14 days of receiving this message.

  I await your response.

   

  With kind regards,

  <Namn och underskrift>

   

  Attachment(s)

  • Copy: payment receipt for item (kopia av kvittot)
  • Copy of previous correspondence, if any (kopia av tidigare brevväxling, om tillgänglig)
  • Copy of general terms and conditions, if any (kopia av beställningsvillkoren, om tillgängliga)
  • Pictures of faulty product, if any (bilder på den defekta produkten, om tillgängliga)
 • I ordered a (skriv här namnet på produkten som du beställt) with order number (skriv ordernumret här) on (dagen då du beställde). My order was confirmed on (skriv här det datum då du fick orderbekräftelsen av säljaren).

  (Om säljaren har uppgett en leveranstid i leveransvillkoren eller om det har avtalats på annat sätt ska du använda följande mening, i annat fall ska du lämna bort den och förklara varför du anser att leveransen är försenad) It was agreed that the product would be delivered in (skriv här leveranstiden, t.ex. 3-5 days; ifall produkten skulle levereras senast ett visst datum ska du ange t.ex. by 21 September), however I have not received the product up to this date.

  I therefore request that you deliver the product (bestäm en förlängd tid inom vilken du kräver att produkten ska levereras, t.ex. 2 veckor, within 2 weeks, eller ange ett datum när du vill att produkten senast ska levereras, t.ex. by 21 September).

  Should you fail to deliver the product within that time/by that date (välj det förra om den förlängda tid som du anger är dagar/veckor och det senare om du anger en tidsgräns) I will exercise my right to cancel the agreement and will demand the reimbursement of the purchase price of (ange den köpesumma som du betalat) to the following account IBAN (ange ditt IBAN-kontonummer) and SWIFT/BIC (ange din SWIFT/BIC-kod).

  Yours faithfully,

  [Namn och underskrift]

 • Dear Sir, Madam,

  On <datum>, I received an invoice from your company, <företagets namn> for <produkt/tjänst som fakturan gäller>, for a total sum of € <fakturabelopp>. This email serves to state my objection to this invoice.

  <Använd alternativ 1>

  ELLER

  On <datum>, I received a debt collection letter from <inkassoföretagets namn> which indicates that <företagets namn> is entitled to a payment amounting to € <fakturabelopp> from me. You aim to collect this amount representing <företagets namn>. This email serves to state my objection to this debt collection procedure.

  <Välj ett av alternativen nedan (2 till 6) som lämpar sig för situationen>

  Alternativ 1: Unjustified invoice (omotiverad faktura)

  An agreement is concluded based on offer and acceptance. I have never approved an offer of your company ‘<företagets namn>’. I am therefore of the opinion that no purchase contract exists and the invoice is void.

  If you are of the opinion that this concerns a valid purchase contract between me and <företagets namn>, I hereby request you to send me a motivation and supporting documentation as evidence of my obligation to pay this invoice, such within 7 days of the date on this email. I request you in particular to send me the contract that proves I have agreed to the sales contract you refer to. I assume that you will suspend any further collection measures until this issue is cleared up.

   

  Alternativ 2: Unjustified debt collection, no contract (omotiverad indrivning, inget avtal)

  This debt collection procedure is unjustified, as no purchase contract was ever concluded with <företagets namn>. <Berätta varför indrivningen är omotiverad.>

  If you are of the opinion that a sales contract between me and <företagets namn> was agreed, then <företagets namn> has the burden of proof. The company must provide evidence of how the agreement was concluded. If the company is unable to, I request you to void this debt collection letter and send me a confirmation in writing accordingly within 7 days of the date in this email. I assume that you will suspend any further collection measures until this issue is cleared up.

   

  Alternativ 3: Unjustified debt collection, already paid (omotiverad indrivning, redan betald)

   

  This debt collection procedure is unjustified as I have already paid the amount stated in the letter of € <fakturabelopp> on <datum>. Please find attached proof of payment.

  I request you to void this debt collection letter and send me a confirmation in writing accordingly within 7 days of the date in this email.

   

  Alternativ 4:  Unjustified debt collection, wrong amount (omotiverad indrivning, fel belopp)

   

  The amount stated in the debt collection letter is not correct. The amount of € <belopp som anges i inkassobrevet> does not match the amount stated in the purchase contract, i.e. € <belopp enligt avtalet>.

  I herewith request you to correct or void this debt collection letter and send me a confirmation in writing accordingly within 7 days of the date in this email.

   

  Alternativ 5: Unjustified debt collection, fees exceed the statutory limit (omotiverad indrivning, kostnaderna överskrider den lagstadgade gränsen)

   

  The debt collection fees of € <belopp> exceeds the statutory limit.

  I herewith request you to correct or void this debt collection letter and send me a confirmation in writing accordingly within 7 days of the date in this email. I assume that you will suspend any further collection measures until this issue is cleared up.

   

  Alternativ 6: Unjustified debt collection, defective product (omotiverad indrivning, defekt produkt)

   

  I have a dispute with <företagets namn> about <beskriv problemet (till exempel en olevererad produkt) och de åtgärder du har vidtagit för att lösa problemet>. <Företagets namn> will first need to offer a solution for this issue before payment can be considered.

  I assume that you will suspend any further collection measures until this issue is cleared up. I request you to send me a confirmation in writing accordingly within 7 days of the date in this email.

   

  Alternativ 7: Unjustified debt collection, unclear amount (omotiverad indrivning, oklart belopp)

   

  It is unclear how the principal amount invoiced has been determined. I herewith request you to specify how the amount charged was determined and send me a confirmation in writing accordingly within 7 days of the date in this email. I assume that you will suspend any further collection measures until this issue is cleared up.

   

  Legal steps

  If I do not receive a reaction from you within the above period of 7 days, I will submit a complaint to the European Consumer Centre.

  I await your response.

   

  With kind regards,

  <Namn och underskrift>

   

  Attachment/Attachments

  • Copy of payment transaction, if any (kopia av kvittot, om tillgängligt)
  • Copy of purchase contract, if any (kopia av köpeavtal, om tillgängligt)
  • Copy of general terms and conditions, if any (kopia av allmänna villkor, om tillgängligt)
  • Copy of previous correspondence, if any (kopia av tidigare brevväxling, om tillgänglig)

Auton vuokraus 

 • Dear Sir, Madam,

  On / During the period between<datum eller tidsperiod då du hyrde bilen>, I rented a car from your car rental company <uthyrningsfirmans namn> in <stad, land> under booking number <bokningsnummer>. I am dissatisfied with the way you <orsak till reklamation>. With this email, I am requesting a response and an appropriate resolution of my complaint.

  Desired resolution of complaint

  The services you provided do not fulfil my expectations because <berätta varför du inte är nöjd, till exempel: du fick en bil utan navigator, även om du hade bokat en sådan>. My expectations were based on the car rental contract. This contract states that <berätta vad som står i hyresavtalet>.

  Term for processing this complaint

  I hereby request that you offer me an appropriate solution within 14 working days of the date of this email. If you fail to do so, I reserve the right to claim compensation for the loss I have incurred. If you are of the opinion that my complaint is unfounded, I request that you send me a motivation and documentation based on which you think my complaint is unfounded.

   

  With kind regards,

  <Namn och underskrift>

   

  Attachments: 

  Copy of contract/agreement (kopia av hyresavtalet)

Övriga ämnen 

 • <Ditt namn> <Din adress> <Datum>

  <Kreditgivarens namn och adress>

   

  KRAV OM ÅTERBETALNING

  Jag har den <datum> beställt <produktens namn> från <företagets namn>. Betalning skedde med kreditkort.

  Produkten har inte levererats och jag har heller inte återbetalats. Därför kräver jag nu att <kreditgivarens namn> återbetalar <summa i €> som obefogat debiterats mitt kreditkonto.

   

  TAI

  <Företagets namn> har gjort en obefogade debitering/debiteringar på mitt kreditkart på <datum>.

  Därför kräver jag nu att <kreditgivarens namn> återbetalar <summa i €> som obefogat debiterats mitt kreditkonto.

  Med vänlig hälsning <Underskrift>

   

  Bilagor:

  • orderbekräftelse
  • kvitto
  • reklamation som skickats till säljaren
  • säljarens eventuella svar i ärendet

   

 • Dear Sir / Madam,

  On <datum>, I purchased a <produktens namn> from <säljarens namn>, for the sum of € <produktens pris>. Please find attached a copy of the order and the receipt.

  Please let me know if the order contract can still be fulfilled. If this is not an option, I herewith terminate the agreement.

  In that event, I herewith request you to refund the purchase sum of € <betalt pris> to my account number <ditt IBAN-kontonummer>, account holder <kontoinnehavarens namn> with payment reference ‘Claim after bankruptcy <säljarens namn>’.

  I await your response.

  With kind regards,

  <Namn och underskrift>

  Attachments:

  • Order confirmation (Beställningsbekräftelse)
  • Copy of payment transaction (Kopia av kvittot, till exempel från nätbanken)
  • Copy of previous correspondence, if any (Kopia av tidigare brevväxling, om tillgänglig)
  • Other relevant documents (Andra nödvändiga dokument)
 • Dear Sir/Madam,

  <beställningsnummer/fakturans nummer>

  I noticed that you have charged my account without my permission on <datum>.

  I have only purchased a (produktens namn, om du beställde en gynnsam produkt, och inget annat) from you and paid XX€ <belopp> for it, nothing else.

  TAI

  I have only participated in your competition/inquiry <om du bara deltog i en tävling eller en enkät> and have not ordered anything.

  Kindly cancel the subscription immediately and confirm that you will not charge me more.

  I also ask you to refund the XX€ that was charged from my account.

  I would appreciate your prompt response, but request a reply to be provided within 14 days of receipt of this letter.

  Yours faithfully

  (Namn och underskrift)

 • To <företagets namn och adress>

  I/we hereby cancel the following agreement. Name/number of the agreement: <avtalets nummer/rubrik>

  Date of the agreement:  <avtalsdatum>

  Consumer/consumers name: <konsumentens/konsumenternas namn> Consumer/consumers address: <konsumentens/konsumenternas adress>

  Consumer/consumers signature: <konsumentens/konsumenternas underskrift (endast om meddelandet uppgörs på papper)>

  Date: <datum>

 • Power-of-attorney

  I, <fullmaktsgivares namn>, hereby authorize <fullmäktigs namn> to act on my behalf in the matter <namn/motståndares namn> that is being handled by the European Consumer Centre’s network.

  <ort och datum>

  <Underskrift och namnförtydligande>