Andra hjälpande instanser

Du kan hitta konsumentorganisationer utanför Europa via dessa länkar.

Om du har en fråga eller ett problem som gäller boende, arbete, pensionsärenden eller studier i ett annat EU-land, kan du kontakta rådgivningen Ditt Europa.

Om du upptäcker missförhållanden i EU-lagstiftningen eller i unionens övriga verksamhet, kan du bekanta dig med dessa påverkningskanaler.

Om du har problem med en myndighet i ett annat EU-land, ska du vända dig till SOLVIT-nätverket.

Om du på ett allmänt plan vill informera myndigheterna om ett företags lagstridiga verksamhet ska du kontakta tillsynsmyndigheterna. I Finland sköts den allmänna laglighetsövervakningen av Konsumentombudsmannen. Om du kontaktar Konsumentombudsmannen via länken nedan, vänligen uppge på blanketten att du ska ”skicka ett tips”.