Vanliga frågor

Konsumenteuropas uppgifter och verksamhet 

Behandling av klagomål vid Konsumenteuropa i Finland