Obs!

Bekanta dig med ditt flygbolags instruktioner.