Matkatavarat

Lentoyhtiö on vastuussa matkatavaran katoamisesta, viivästymisestä ja vahingoittumisesta aiheutuneesta vahingosta. Vastuun enimmäismäärä on rajoitettu noin 1 600 euroon, jollei lisämaksullisesta korkeammasta korvausvastuusta ole sovittu ennen matkaa lentoyhtiön kanssa.

 • Jos et löydä matkatavaroitasi hihnalta lennon jälkeen, täytä välittömästi lentoaseman saapumisaulassa PIR-lomake (Property Irregularity Report eli PIR) ja vaadi siitä itsellesi kopio. Oikeus korvaukseen riippuu usein siitä, tapahtuuko viivästys meno- vai paluulennolla.

  Menolento: Voit vaatia lentoyhtiöltä korvausta välttämättömistä hankinnoista, esimerkiksi hygieniatuotteista ja vaatetuksesta, joilla selviät odotuksen ajan matkakohteessa. Matkustajalla on velvollisuus minimoida aiheutuneet kustannukset, joten ostosten täytyy olla ehdottoman tarpeellisia. Lentoyhtiöt saattavat myös tarjota välttämättömyystarvikepakkauksen tai antaa etusetelin (voucher), jolla voi tehdä välttämättömimmät hankinnat.

  Paluulento: Koska matkatavaroiden viivästyminen paluulennolla ei yleensä aiheuta samanlaista vahinkoa kuin menolennolla, on korvaukselle vain harvoin perusteita. Saatuasi viivästyneen matkatavaran, tee kirjallinen korvausvaatimus 21 vuorokauden kuluessa. Liitä lentoyhtiölle osoitettuun vaatimukseen jäljennös PIR-lomakkeesta ja kuitit aiheutuneista välttämättömistä hankinnoista. Merkitse kuitteihin, mitä olet hankkinut. Säilytä itselläsi kopio kuiteista. Huomaathan, että jos lentoyhtiön matkatavaroita koskevissa kuljetusehdoissa on kielletty tiettyjen tavaroiden (esimerkiksi korujen, rahan tai lääkkeiden) pakkaaminen kirjattaviin matkatavaroihin, et voi saada korvausta niiden viivästyksestä, jos et ole noudattanut ohjetta.

  Lentoyhtiö ei ole vastuussa matkatavaran viivästymisestä, jos se pystyy näyttämään toteen ryhtyneensä vahingon välttämiseksi kaikkiin toimenpiteisiin, joita siltä voi kohtuudella edellyttää. Vahingonkorvausta ei yleensä saa esimerkiksi sääolosuhteiden, turvallisuusriskien tai lakon aiheuttamien viivästysten takia. Lentoyhtiön täytyy kuitenkin pystyä osoittamaan viivästyksen syy ja perustelemaan oma toimintansa tilanteessa.

  Matkatavarat katsotaan kadonneeksi, jos ne eivät ole saapuneet perille 21 vuorokauden kuluessa lennon saapumisesta. Tee kadonneista matkatavaroista korvausvaatimus lentoyhtiölle. Liitä korvausvaatimukseen PIR-lomake, luettelo matkalaukun sisällöstä ja jokaisen tuotteen arvosta sekä hankinta-ajankohdasta. Huomaathan, että jos lentoyhtiön matkatavaroita koskevissa kuljetusehdoissa on kielletty tiettyjen tavaroiden (esimerkiksi korujen, rahan tai lääkkeiden) laittaminen kirjattaviin matkatavaroihin, et voi saada korvausta niiden katoamisesta, ellet ole noudattanut ohjetta.

  Varaudu siihen, että lentoyhtiö vaatii sinulta näyttöä kadonneiden tuotteiden arvosta kuittien muodossa. Jos kuitteja ei ole saatavilla, pyri luettelossasi näyttämään ostoajankohta ja ostohinta. Ota huomioon, että et tule saamaan käytetyistä tavaroista hankintahinnan tai uuden tuotteen hinnan mukaista korvausta, vaan saamasi käyttöhyöty ja käytetyn tavaran arvonalennus huomioidaan korvauksessa.

 • Jos lennon jälkeen huomaat ruumassa olleen matkatavarasi vahingoittuneen, tee välittömästi vahinkoilmoitus lentoyhtiölle täyttämällä PIR-lomake saapumisaulassa. Jos et tee vahinkoilmoitusta heti saatuasi laukun haltuusi, sinun on lähes mahdotonta osoittaa vahingon aiheutuneen matkalaukun ollessa lentoyhtiön hallussa.

  PIR-lomakkeen lisäksi on tehtävä vahinkoa koskeva kirjallinen ilmoitus lentoyhtiölle. Tee kirjallinen ilmoitus heti huomattuasi vahingon ja liitä siihen kopio PIR-lomakkeesta. Kuvaile ilmoituksessa aiheutunut vahinko ja liitä valokuvia todisteeksi, jos mahdollista. Varaudu myös osoittamaan vahingoittuneen tavaran arvo ja ota huomioon, että käytetystä tavarasta ei makseta korvausta hankintahinnan täyden arvon mukaan. Ellet tee ilmoitusta 7 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta, menetät oikeutesi saada korvausta.

  Huomaathan, että lentoyhtiö ei ole korvausvelvollinen, jos vahinkoon ollut syynä matkatavaran vika, laatu tai huonolaatuisuus.

  Käsimatkatavaran vahingosta lentoyhtiö on vastuussa vain, jos vahinko aiheutui sen tai sen palveluksessa olevan henkilön huolimattomuudesta. Käsimatkatavaroiden koon, painon ja määrän päättää lentoyhtiö. Tutustu valitsemasi lentoyhtiön käsimatkatavarasäädöksiin ennen matkaa.