Vakiokorvaus ja sen maksaminen

Lennon myöhästyessä tai peruuntuessa lentoyhtiöltä voi vaatia vakiokorvausta. Korvaussumma määräytyy lennon pituuden ja uudelleenreitityksestä johtuvan viivästyksen mukaan.

Milloin vakiokorvausta ei voi vaatia?

Oikeutta vakiokorvaukseen ei ole, jos peruutuksesta on ilmoitettu ajoissa eli vähintään 2 viikkoa ennen lähtöaikaa tai vähintään 7 päivää ja enintään 2 viikkoa ennen lähtöaikaa ja tarjottu vaihtoehtoista kuljetusta, jonka lähtöaika olisi korkeintaan 2 tuntia aikaisempi ja saapumisaika määräpaikkaan alle 4 tuntia alkuperäistä myöhempi. Oikeutta ei myöskään ole, jos peruutuksesta on ilmoitettu alle 7 päivää ennen lähtöaikaa ja tarjottu vaihtoehtoista kuljetusta, jonka lähtöaika olisi korkeintaan tuntia aikaisempi ja saapumisaika määräpaikkaan alle 2 tuntia alkuperäistä myöhempi. Vakiokorvausta ei voi saada myöskään, jos lennon peruutus on johtunut poikkeuksellisista olosuhteista. Näillä tarkoitetaan esim. työtaistelua, sopimatonta sääolosuhdetta, turvallisuusriskiä, poliittisesti epävakaita oloja tai ilmaliikenteen hallintaa koskevia päätöksiä. Lue lisää uutiskirjeestämme.

Vakiokorvaus lennon myöhästyessä

Matkustajalla on oikeus samanlaiseen vakiokorvaukseen kuin lennon peruuntuessa, jos lento saapuu määräpaikkaansa vähintään 3 tuntia aikataulun mukaista saapumisajankohtaa myöhemmin, paitsi jos viivästys johtuu poikkeuksellisista olosuhteista, joita ei olisi voitu välttää, vaikka kaikki kohtuudella edellytettävät toimenpiteet olisi suoritettu. Mahdollinen korvaussumma määräytyy lennon pituuden ja
uudelleenreitityksestä johtuvan viivästyksen mukaan. Korvausta ei kuitenkaan voi saada, jos viivästys johtuu poikkeuksellisista olosuhteista eikä sitä olisi voitu välttää, vaikka kaikki kohtuudella edellytettävät toimenpiteet olisi toteutettu. Poikkeuksellisiksi olosuhteiksi katsotaan esim. työtaistelu, sopimattomat sääolosuhteet, turvallisuusriski, poliittisesti epävakaat olot ja ilmaliikenteen hallintaa koskeva päätös, joka aiheuttaa viivästymisen tai peruuttamisen.

Tekninen vika

Hyvin usein lentoyhtiöt kiistävät matkustajan vakiokorvausta koskevan vaatimuksen vetoamalla siihen, että peruutuksen tai viivästyksen on aiheuttanut tekninen vika. EU-tuomioistuimen ratkaisukäytännön mukaan tekninen vika on vain äärimmäisen harvoin pätevä syy olla maksamatta vakiokorvausta. Lentoyhtiöllä on näyttövelvollisuus siitä, että viivästys johtui poikkeuksellisista olosuhteista ja että niitä ei olisi voitu välttää tilanteeseen soveltuvilla toimenpiteillä.

Ratkaisukäytäntöä

EY-tuomioistuimen ratkaisu C-549/07

Lentoliikenteen harjoittaja ei pääsääntöisesti voi kieltäytyä suorittamasta korvausta matkustajille, jos lento on peruutettu lentokoneen teknisten vikojen vuoksi.

Unionin tuomioistuimen tuomio C-257/14

Lentoliikenteen harjoittajilla on velvollisuus maksaa korvaus matkustajille myös silloin, kun lento on peruutettu odottamattomien teknisten vikojen vuoksi.