Lennolle pääsyn epääminen

Ylibuukkaus eli ylivaraus tarkoittaa tilannetta, jossa kaikki samalle lennolle lipun ostaneet eivät mahdukaan lennolle.

Varauksesta luopuminen vapaaehtoisesti

Lentoyhtiön on ylibuukkaustilanteessa ensisijaisesti etsittävä vapaaehtoisia, jotka voivat luopua lennostaan. Lentoyhtiö ja sinä voitte sopia, minkälaisia etuuksia vastaan paikasta luopuminen tapahtuu. Lisäksi sinulla on oikeus valita joko lipun hinnanpalauttaminen tai uudelleenreititys.

Uudelleenreititys tai lipun hinnanpalautus

Jos valitset uudelleenreitityksen, lentoyhtiön on tarjottava huolenpitoa odotusaikana tietyin ehdoin. Tämä tarkoittaa aterioita ja virvokkeita kohtuullisessa suhteessa odotusaikaan, kahta maksutonta puhelua, faksia tai sähköpostiviestiä, hotellimajoitusta, jos ylimääräinen yöpyminen on välttämätöntä ja kuljetusta lentoaseman ja hotellin välillä. Jos haluat peruuttaa lentosi, lentoyhtiön on seitsemän päivän kuluessa palautettava lipun hinta paitsi kultakin matkan osalta, myös jo tehdyiltä osilta matkaa, jos lennosta ei ole enää matkasuunnitelman kannalta hyötyä. Voit vaatia myös maksutonta paluulentoa lentolipun osoittamaan lähtöpaikkaan, jos joudut perumaan matkan välilaskun aikana. Huomaathan, että jos perut lentosi, luovut samalla oikeudestasi huolenpitoon odotusaikana.

Vakiokorvaus

Kaikki, joilta on evätty pääsy lennolle vastoin tahtoaan, ovat oikeutettuja vakiokorvaukseen. Vakiokorvaus määräytyy lennon pituuden ja mahdollisesta uudelleenreitityksestä aiheutuneen viivästyksen mukaan. Voit laskea vakiokorvauksen alla olevan taulukon avulla.

Matkan pituusViivästys määränpäässäKorvaus
Alle 1500 km0 - 2 h125 €
Alle 1500 kmyli 2 h250 €
EU:n sisäinen lento yli 1500 km tai EU:n ulkopuolelle suuntautuva lento 1500 - 3500 kmyli 0 - 3 h200 €
EU:n sisäinen lento yli 1500 km tai EU:n ulkopuolelle suuntautuva lento 1500 - 3500 kmyli 3 h400 €
Lento EU:n ulkopuolelta (lähtevä/saapuva), lennon pituus yli 3500 km0 - 4 h300 €
Lento EU:n ulkopuolelta
(lähtevä/saapuva), lennon pituus yli 3500 km
yli 4 h600 €

Korvaus viivästyksen aiheuttamasta vahingosta

Jos uudelleenreitityksen aiheuttamasta viivästyksestä aiheutuu vahinkoa, voit vaatia vahingonkorvausta. Vahingonkorvausta voi saada vain toteennäytettävistä kuluista mutta ei mielipahasta tai harmista. Lentoyhtiö ei ole vastuussa vahingosta, jos se pystyy näyttämään toteen ryhtyneensä vahingon välttämiseksi kaikkiin toimenpiteisiin, joita siltä voi kohtuudella edellyttää.

Hyväksyttäviä syitä lennolle pääsyn epäämiseen

Jos lennolle pääsy evätään matkustajasta johtuvasta syystä (esimerkiksi lentoyhtiön antamien ohjeiden noudattamatta jättämisen, puutteellisten matkustusasiakirjojen tai lähtöselvityksestä myöhästymisen takia) hänellä ei ole edellä kuvattuja oikeuksia.