Inställd flygning

Flygbolaget kan meddela dig direkt om avbokning i god tid före flygningen. Därför är det viktigt att flygbolaget har dina aktuella kontaktuppgifter. Ibland ställs flygningen in dock först några timmar före flygningen eller när du redan är på flygplatsen.

Anvisningarna nedan gäller situationer där flygbolaget ställer in flygningen. Observera att flygningarna i regel inte har ångerrätt från konsumentens sida, dvs. om du på eget initiativ avbokar ditt flyg får du i allmänhet inte tillbaka dina pengar om inte annat anges i biljettvillkoren.

Vid inställd flygning kan du välja ombokning eller återbetalning av biljettpriset

När flygbolaget avbokar flyget kan du välja att boka om, det vill säga nya flyg till destinationen eller återbetalning av biljettpriset. Du kan också ha rätt till schablonersättning.

Om du väljer ombokning ska flygbolaget ordna en ersättande flygning till resmålet så snart som möjligt eller senare vid en tidpunkt som passar dig (t.ex. om en vecka) om det finns platser tillgängliga.

ResaFörsening vid destinationen Kompensation
under 1 500 km 0–2 h125 €
under 1 500 kmöver 2 h250 €
Flygning inom EU över 1 500 km eller utanför EU 1 500–3 500 km 0–3 h200 €
Flygning inom EU över 1 500 km eller utanför EU 1 500–3 500 kmöver 3 h400 €
Flygning utanför EU (avgående/ankommande), flygning över 3 500 km 0–4 h300 €
Flygning utanför EU (avgående/ankommande), flygning över 3 500 km över 4 h600 €

Flygbolaget måste erbjuda assistans i väntan på ombokning

Väljer du ombokning, ska flygbolaget erbjuda assistans, som varierar beroende på flygsträcka och väntetid. Med assistans avses att du utan kostnad erbjuds måltider och förfriskningar i skälig proportion till väntetiden och två telefonsamtal eller e-postmeddelanden. Dessutom avses inkvartering på hotell, om extra övernattning blir nödvändig, och transport mellan flygplatsen och hotellet.

Ersättning vid skada som förseningen orsakar

Du kan kräva skadeersättning av flygbolaget, om förseningen i samband med ombokningen orsakar ekonomisk skada. Ersättning kan bara erhållas för verifierade kostnader, t.ex. en på grund av förseningen outnyttjad tågbiljett. Flygbolaget är inte ersättningsskyldigt, om det vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika förseningen. Skadestånd beviljas i allmänhet inte på grund av förseningar orsakade av väderförhållanden, säkerhetsrisker eller flygledarstrejk.