Flygresor

Här har vi samlat anvisningar för bland annat inställda och försenade flyg när det är fråga om ett utländskt flygbolag.

Har ditt flyg försenats, ställts in eller nekade flygbolaget din ombordstigning? Försvann ditt bagage? I EU:s förordning 261/2004 samt i Montrealkonventionen fastställs flygpassagerarnas rättigheter och hur de tillämpas.

Här har vi samlat anvisningar för bland annat inställda och försenade flyg när det är fråga om ett utländskt flygbolag. Dessutom berättar vi hur du ska gå till väga vid bagageproblem eller när flygbolaget går i konkurs.

Flygpassagerarnas rättigheter enligt EU:s förordning gäller både reguljärflyg som bokats på egen hand och flyg som ingår i paketresor.

När tillämpas flygpassagerarnas rättigheter?

Rättigheterna för EU:s flygpassagerare gäller för inrikes- och utrikesflyg som avgår från EU och för EU-flygbolag som anländer från länder utanför EU. Reglerna gäller även Norge, Schweiz och Island samt deras flygbolag.

I och med Brexit tillämpas inte EU:s bestämmelser om flygpassagerarnas rättigheter på nekad ombordstigning, inställda eller försenade flygningar från Storbritannien till EU om flygningen genomfördes av ett brittiskt lufttrafikföretag eller av något annat lufttrafikföretag utanför EU. EU:s regler gäller dock fortfarande om ditt flyg från Storbritannien till EU genomfördes av ett EU-lufttrafikföretag, om du inte redan har fått ersättning eller förmåner enligt brittisk lagstiftning.