Reklamationsanvisningar

När du har fått information om att din resa har ställts in eller försenats ska du först be en representant för rederiet sörja för dina rättigheter. Om ärendet inte kan avgöras ska du lämna ett skriftligt klagomål till rederibolaget.

  • Gör ett skriftligt klagomål till rederibolaget De flesta europeiska bolag kan inte behandla klagomål på finska eller svenska. Gör reklamationen på engelska.

  • Reklamationen ska lämnas in inom 2 månader efter förseningen/inhiberingen. Rederibolaget måste ge sitt svar senast två månader efter mottagandet av reklamationen.

  • Bifoga även kopior av biljetterna samt måltids- och andra motsvarande kostnader till reklamationen. Skicka inte originalexemplar.

  • Spara en kopia av reklamationen du skickat. Om du gör en reklamation på bolagets reklamationsblankett ska du spara en kopia av den.

  • Om du inte får svar eller om det inte tillfredsställer dig kan du kontakta Konsumenteuropa om det är ett utländskt bolag. Om det gäller ett inhemskt rederibolag får du hjälp och rådgivning från konsumentrådgivningen.