Inställd eller försenad resa

Om avgången från hamnen ställs in eller försenas med över 90 minuter kan du kräva

1) att rederibolaget sköter måltider och inkvartering

Rederibolaget ska kostnadsfritt erbjuda mellanmål, måltider eller förfriskningar i skälig omfattning under väntetiden. Om inkvartering för en eller flera nätter eller en längre vistelse visar sig vara nödvändig ska rederibolaget erbjuda dig:

  • inkvartering på fartyget eller i land då det är möjligt. Rederiet kan begränsa inkvarteringskostnaderna i land till 80 euro per natt och högst tre nätter per passagerare.
  • transport mellan hamnterminalen och inkvarteringsplatsen.

Du kan inte få inkvartering eller transport om rederiet kan bevisa att inställningen eller förseningen beror på väderförhållanden som äventyrar fartygets säkerhet, till exempel hård vind, kraftig sjögång eller översvämningar.

Om du före biljettköpet har informerats om att avgången är inställd eller försenad eller om du själv förorsakat situationen kan du inte kräva måltider och inkvartering.

2) ombokning eller återbetalning av biljettpriset

Rederibolaget ska göra en ombokning med jämförbara villkor till slutdestinationen så snart som möjligt och utan extra kostnad. Om du vill avboka båtresan, ska rederibolaget återbetala biljettpriset inom 7 dagar. Du kan kräva återbetalning av priset för alla de delar av resan som ställts in samt för en resa som redan är gjord om du inte har nytta av den med tanke på den ursprungliga resplanen. Du kan dessutom kräva en kostnadsfri returresa så fort som möjligt till den avgångsplats som nämns på din biljett.

Kraven kan inte ställas för kryssningar med mer än 2 övernattningar ombord. I sådana fall kan du åberopa avtalsvillkoren för resan.

Råd om hur man anför besvär hittar du under rubriken reklamationsanvisningar.