Båtresor

På dessa sidor får du information och anvisningar om avbokningar och förseningar av båtresor när det är fråga om ett utländskt rederibolag.

Båtpassagerares rättigheter

På dessa sidor får du information och anvisningar om avbokningar och förseningar av båtresor när det är fråga om ett utländskt rederibolag. Råd om hur man reklamerar hittar du under rubriken reklamationsanvisningar.

Rättigheternas giltighet

Båtpassagerarnas rättigheter gäller på passagerarfartyg till sjöss och på inre vattenvägar när

  • ombordstigningen sker i en hamn i ett EU-land
  • ombordstigningen sker utanför EU och avstigningen i en hamn
  • inom EU och företaget är från ett EU-land.

Rättigheterna tillämpas inte på följande fartyg:

  • fartyg som tar högst 12 passagerare
  • fartyg med en besättning på högst 3 personer
  • fartyg som färdas kortare sträcka än 500 meter, enkel resa
    de flesta historiska fartyg

En del av rättigheterna gäller inte på kryssningar med mer än 2 övernattningar på fartyget. I sådana fall kan du åberopa avtalsvillkoren för resan.

Båtresa som en del av en paketresa eller ett resepaket

Om resan med båt är en del av en paketresa har konsumenten utöver skydd enligt lagstiftningen om paketresor utöver fartygspassagerarens rättigheter.

Läs mer

Vårt nyhetsbrev om båtpassagerares rättigheter

Konkurrens- och konsumentverkets webbplats om inställda och försenade båtresor

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet vid resor till sjöss (Trafi)

Båtpassagerarens rättigheter i EU