När du själv vill avboka en resa

Rederibolagens avbokningsvillkor varierar. Oftast är avgiftsfri avbokning av resan bara möjlig, om detta specifikt anges i bokningsvillkoren. Om du vill avboka resan, kontakta rederibolaget snarast möjligt. Har avbokningen inte skett en skälig tid före resan, kan biljettpriset oftast inte återbetalas.

Om orsaken till att du inte kan resa är ett sjukdomsfall eller en annan oväntad och allvarlig situation kan du i allmänhet kräva att biljettpriset återbetalas. Förhinder ska utan dröjsmål meddelas rederibolaget. För det behövs läkarintyg.