Försening vid destinationen

Ersättning för biljettpriset när fartyget anländer för sent till destinationen

Du kan kräva 25 procent av biljettpriset när förseningen är minst:

  • 1 timme om resan enligt tidtabellen tar högst 4 timmar
  • 2 timmar om resan enligt tidtabellen tar över 4 timmar men högst 8 timmar
  • 3 timmar om resan enligt tidtabellen tar över 8 timmar men högst 24 timmar
  • 6 timmar om resan enligt tidtabellen tar över 24 timmar

Du kan kräva 50 procent av biljettpriset när förseningen är minst:

  • 2 timmar om resan enligt tidtabellen tar högst 4 timmar
  • 4 timmar om resan enligt tidtabellen tar över 4 timmar men högst 8 timmar
  • 6 timmar om resan enligt tidtabellen tar över 8 timmar men högst 24 timmar
  • 12 timmar om resan enligt tidtabellen tar över 24 timmar

Vid tur och retur-biljetter berättigar en försening i någondera riktningen till en ersättning på 25–50 procent av halva biljettpriset.

Om du har en uppvisnings- eller periodbiljett kan du kräva ersättning för upprepade förseningar enligt trafikidkarens ersättningssystem.

Ersättning beviljas inte om det är fråga om en kryssning som omfattar mer än 2 övernattningar ombord eller om situationen beror på resenären själv. Ersättning får inte heller ges när annulleringen eller dröjsmålet har anmälts innan biljetten köptes eller den orsakas av väderförhållanden som äventyrar fartygets säkerhet eller av extraordinära förhållanden som inte hade kunnat undvikas även om alla åtgärder som rimligen skulle ha krävts hade vidtagits.

Ersättning vid skada som förseningen orsakar

Om du har lidit skada på grund av att fartyget har försenats eller ställts in kan du eventuellt få skadestånd. Ersättningen bestäms enligt den nationella lagstiftningen.

Råd om hur man anför besvär hittar du under rubriken reklamationsanvisningar.