Laivamatkat

Näiltä sivuilta saat tietoa ja toimintaohjeita laivamatkojen peruutus- ja viivästystilanteisiin, kun kyseessä on ulkomainen laivayhtiö.

Laivamatkustajan oikeudet

Näiltä sivuilta saat tietoa ja toimintaohjeita laivamatkojen peruutus- ja viivästystilanteisiin, kun kyseessä on ulkomainen laivayhtiö. Neuvoja reklamaation tekoon löydät kohdasta valitusohjeet.

Oikeuksien voimassaolo

Laivamatkustajan oikeudet ovat voimassa merillä ja sisävesillä matkustajalaivoilla, kun

  • laivaan noustaan EU-maan satamassa
  • laivaan noustaan EU:n ulkopuolella ja laivasta poistutaan EU-alueen satamassa sekä kyseessä on EU-maan yritys

Oikeuksia ei sovelleta seuraavanlaisilla aluksilla

  • alukset, joissa voi olla enintään 12 matkustajaa
  • alukset, joissa on enintään 3 hengen miehistö
  • alukset, jotka ajavat yhteen suuntaan alle 500 metrin matkan
  • useimmat historialliset alukset

Osa oikeuksista ei päde risteilyillä, joihin sisältyy yli 2 yöpymistä aluksella. Tällöin voit vedota matkaa koskeviin sopimusehtoihin.

Laivamatka osana matkapakettia

Jos laivamatka on osa matkapakettia, on kuluttajalla matkapakettilainsäädäntöön perustuva lisäsuoja laivamatkustajan oikeuksien lisäksi.

Lue lisää

Lai­va­mat­kus­ta­jan oi­keuk­sia kä­sit­te­le­vä uu­tis­kir­je­jut­tum­me

Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivut laivamatkustamisen peruutuksista ja viivästyksistä

Vammaisten ja liikuntarajoitteisten oikeudet meri- ja sisävesiliikenteessä (Trafi)

Laivamatkustajan oikeudet EU:ssa