Att klaga på en paketresa

Under resan kanske du märker att något inte motsvarar det du bokade. Hotellet har till exempel inte den utlovade poolen, eller så har inga betalda utflykter ordnats.

Klaga på brister som kan åtgärdas redan under resan, så snart som möjligt. Researrangören, förmedlaren eller deras lokala företrädare skall utan dröjsmål vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning. I praktiken innebär detta att bristerna bör uppmärksammas redan till guiden eller hotellet på plats så att de i mån av möjlighet kan åtgärdas genast. Om du efter resan reklamerar en brist som kunde ha åtgärdats under resan, föreligger i regel ingen rätt till prisavdrag.

Skriftlig reklamation

Om bristen inte åtgärdas eller det inte är möjligt att åtgärda den ska du lämna en skriftlig reklamation till researrangören så snart som möjligt efter resan. Om du skjuter upp reklamationen kan det leda till att du förlorar dina rättigheter.

Berätta i reklamationen till vilka delar din resa var bristfällig och vilken ersättning du kräver. De flesta europeiska företag kan inte behandla reklamationer på finska eller svenska, utan den ska göras på engelska. Spara en kopia av reklamationen du skickat. Om du gör en reklamation på bolagets reklamationsblankett ska du spara en kopia av den.

Ansvar för fel

Researrangören ansvarar alltid för hela resepaketet enligt avtalet. Ansvaret kan enligt direktivet inte överföras på underleverantörer som behövs för att sammanställa paketresor, såsom transportföretag, inkvarteringsföretag eller andra resebyråer. I den nationella lagstiftningen kan det finnas bestämmelser på basis av vilka även den som förmedlar paketresor kan vara ansvarig.

Researrangören ansvarar också för skada som orsakats av en brist eller ett fel i resan. Det finns dock inget ansvar om bristerna har berott på till exempel ett oöverstigligt hinder. Researrangören ska dock utan dröjsmål assistera passagerare i svårigheter.

Researrangören hjälper dig i många olika frågor och problemsituationer samt informerar om eventuella ändringar som gäller resan. Se till att resebyrån har dina uppdaterade kontaktuppgifter, såsom mobiltelefonnummer och e-post.

Kontakta vid behov Konsumenteuropa i Finland

Om du och företaget inte löser problemet med paketresor på ett fördelaktigt sätt kan du kontakta Konsumenteuropa i Europa om din researrangör är verksam i ett annat EU-land, Norge eller Island.

För ett inhemskt flygbolag får du hjälp och rådgivning från KKV:s konsumentrådgivning. Dina rättigheter bestäms enligt lagen om kombinerade resetjänster och de allmänna paketresevillkoren.