Ändringar i priset

Avtalsenliga priser får inte ändras, om avtalet om paketresor inte specifikt anger detta och specificerar hur prisändringen beräknas. Ändringen är motiverad endast om det är fråga om ändringar i till exempel transportkostnader, relevanta valutakurser eller beskattning. Priset får dock inte höjas under de sista 20 dagarna före avtalad avresedag.

Om researrangören upptäcker at priset måste ändras avsevärt innan resan börjar, ska arrangören informera om detta snarast möjligt. I den här situationen kan du häva avtalet utan kostnader eller acceptera ändringen.