Matkapaketista valittaminen

Matkan aikana saatat huomata, ettei jokin vastaakaan sitä mitä varasit. Esimerkiksi hotellilla ei ole ilmoitettua uima-allasta tai maksettuja retkiä ei ole järjestetty.

Valita puutteista, jotka ovat korjattavissa jo matkan aikana, mahdollisimman pian. Matkanjärjestäjän, välittäjän tai heidän paikallisen edustajansa on viivytyksettä ryhdyttävä toimenpiteisiin sopivan ratkaisun löytämiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että puutteista tulisi huomauttaa jo oppaalle tai hotellille paikan päällä, jotta ne voitaisiin mahdollisuuksien mukaan korjata heti. Jos teet matkan jälkeen valituksen puutteesta, joka olisi voitu korjata matkan aikana, ei oikeutta hinnanalennukseen pääsääntöisesti ole.

Kirjallinen valitus

Jos puutetta ei korjata tai sen korjaaminen ei ole mahdollista, tee kirjallinen valitus matkanjärjestäjälle mahdollisimman pian matkan jälkeen. Vitkastelu reklamaation tekemisessä saattaa johtaa oikeudenmenetykseen.

Kerro valituksessa miltä osin matkasi oli puutteellinen ja mitä korvausta vaadit. Useimmat eurooppalaiset yritykset eivät pysty käsittelemään suomen- tai ruotsinkielisiä valituksia, vaan valitus on tehtävä englanniksi. Säästä itsellesi kopio lähettämästäsi reklamaatiosta. Jos teet valituksen yrityksen valituslomakkeelle, tallenna siitä itsellesi kopio.

Vastuu virheistä

Matkanjärjestäjä vastaa aina koko sopimuksen mukaisesta matkapaketista. Direktiivin mukaan vastuuta ei voi siirtää matkapaketin kokoamiseen tarvittaville alihankkijoille, kuten kuljetusyhtiölle, majoitusliikkeelle tai toiselle matkatoimistolle. Kansallisessa lainsäädännössä voi olla käytössä säännöksiä, joiden perusteella myös matkapaketin välittäjä voi olla vastuussa.

Matkanjärjestäjä vastaa myös matkassa olleen puutteen tai virheen aiheuttamasta vahingosta. Vastuuta ei kuitenkaan ole, jos puutteet ovat johtuneet esimerkiksi ylivoimaisesta esteestä. Matkanjärjestäjän on kuitenkin avustettava vaikeuksissa olevaa matkustajaa viivytyksettä.

Matkanjärjestäjä auttaa sinua monenlaisissa kysymyksissä ja ongelmatilanteissa sekä tiedottaa mahdollisista matkaa koskevista muutoksista. Pidä huolta, että matkatoimistolla on ajantasaiset yhteystietosi, kuten matkapuhelinnumero ja sähköposti.

Ole tarvittaessa yhteydessä Euroopan kuluttajakeskukseen

Jos matkapakettia koskeva ongelmatilanne ei ratkea suotuisasti sinun ja yrityksen välillä, voit olla yhteydessä neuvojen saamiseksi Euroopan kuluttajakeskukseen, jos matkanjärjestäjäsi toimii toisessa EU-maassa, Norjassa tai Islannissa.

Kotimaisen matkanjärjestäjän osalta saat apua ja neuvontaa KKV:n kuluttajaneuvonnasta. Oikeutesi määräytyvät matkapalveluyhdistelmiä koskevan lain ja yleisten matkapakettiehtojen mukaan.