Problem med produktleveranser och flygrelaterade tvister var ämnen för klagomål sommaren 2022

Problem med produktleveranser och olika konfliktsituationer gällande flygningar var de vanligaste ämnena som konsumenterna klagade på till Konsument Europa Finland under senvåren och sommaren. Under perioden maj-augusti kontaktades vi i sammanlagt 927 nya ärenden. Under motsvarande period i fjol var antalet kontakter 855. 

I problemen med näthandel låg fokus på företag i Baltikum
Sommaren 2021 kontaktades vi i cirka 75 ärenden som gällde ett företag i Baltikum. Under den gångna sommaren var motsvarande siffra uppe i 215, vilket i synnerhet förklaras av Nordweb SIA i Lettland och Sampobrand OÜ i Estland. Konsumenterna klagade också på estniska MSY Shop Oü.

Nordweb SIA (Carspy.fi, Carcheck.fi) som erbjuder prisvärderingstjänster för bilar har blivit föremål för närmare 300 klagomål under det gångna året. Företaget höll handläggarna vid Konsument Europa Finland sysselsatta ännu i slutet av våren, eftersom tiotals konsumenter under maj månad klagade på företagets ogrundade fakturor. Bakgrunden till klagomålen var att man på företagets webbplats inte på ett tydligt och förståeligt sätt informerade om att tjänsten är avgiftsbelagd och om ångerrätten. Företagets verksamhet upphörde i slutet av maj, vilket vi publicerade ett meddelande om. I slutet av sommaren dök motsvarande tjänst upp på marknaden, den irländska Quotient INT LTD:s Autoarviointi.fi, som vi har publicerat ett gemensamt meddelande om tillsammans med Konkurrens- och konsumentverkets konsumentrådgivning.

En betydande del av kontakterna under högsommaren gällde Sampobrand OÜ, som har den finskspråkiga webbutiken Puhelinfix.fi. Konsumenternas klagomål handlade huvudsakligen om att företaget inte hade levererat de beställda produkterna till konsumenterna. Konsumenterna hade inte heller fått tillbaka sina pengar. Du kan läsa mer om fallet och vårt arbete för att lösa klagomålen i vårt meddelande.

Under sommarsäsongen kom det också in flera klagomål från konsumenterna angående MSY Shop OÜ, som hade den finskspråkiga webbutiken Futonshop.fi. Företaget sålde bland annat sängstommar och madrasser. I likhet med Puhelinfix.fi gällde klagomålen problem med leveranser och återbetalningar. I juni meddelade vi att Estlands konsumentmyndighet har lagt till MSY Shop OÜ på sin svarta lista, eftersom företaget inte följde det estniska tvistlösningsorganets rekommendation i ett konsumenttvistemål. Företagets webbplats har sedermera stängts.

Flygresor gav upphov till klagomål hela sommaren

Det kom något fler nya flygrelaterade klagomål än året innan: sommaren 2021 var siffran 230, medan antalet kontakter denna sommar uppgick till 267. Förändringen vittnar om att resandet har ökat jämfört med coronaåren. Även innehållet i klagomålen förändrades, eftersom en stor del av tvisterna tidigare gällde återbetalning vid inställda flygningar. I somras började meningsskiljaktigheterna om standardersättningar framhävas i besvären. Enligt EU-förordningen om flygpassagerares rättigheter har en passagerare under vissa förutsättningar rätt till standardersättning av flygbolaget om hen anländer till sin slutliga destination minst tre timmar för sent.

I början av juli besökte experter från Konsument Europa Finland Helsingfors-Vanda flygplats, där vi hade en liten infopunkt och delade ut information om rättigheterna för flygpassagerare inom EU till hundratals förbipasserande.

Även de omfattande rusningar som rapporterades på flygplatserna i Europa ledde till enskilda klagomål under den gångna sommaren, då flygningarna ställdes in och fördröjdes till följd av rusningarna. I några fall var konsumenten själv försenad till flyget på grund av fördröjningar i flygplatsens säkerhetskontroll. Rusningarna har berott på strejker och brist på arbetskraft samt ökat flygresande.

Till rusningen på flygplatserna kopplas också de konsumenttvister där flygbolagen inte hade omdirigerat konsumenterna på behörigt sätt eller försummat den omsorgsplikt som ålagts dem. I EU-förordningen om flygpassagerares rättigheter konstateras att om ett flygbolag ställer in ett flyg har passageraren rätt till ombokning och omsorg. Alternativt kan konsumenten välja återbetalning av biljettpriset.

Mer information om flygpassagerarens rättigheter hittar du här.

Vi publicerar statistik över klagomål för hela 2022 i början av 2023.