Ny tjänst för värdering av bilar skapar problem för konsumenterna – gör så här om du fick en överraskningsfaktura

Konkurrens- och konsumentverkets konsumentrådgivning och Konsument Europa Finland har kontaktats angående en ny finskspråkig tjänst som erbjuder en värdering av bilpriser. Tjänsten finns på adressen autoarviointi.fi. Problemen som konsumenterna stött på liknar de som tidigare upptäckts i motsvarande tjänster för värdering av bilar. Det är till exempel svårt att bedöma ifall tjänsten är avgiftsbelagd. Konsumenterna bör reklamera ogrundade fakturor till företaget.

Det kan komma som en överraskning för konsumenterna att tjänsten är avgiftsbelagd, eftersom priset på 120 euro nämns med en liten text på företagets webbplats. Om konsumenten granskar webbtjänstens hemsida med en mobil enhet syns villkoren och prisuppgifterna inte nödvändigtvis alls i vyn.

Bakom tjänsten Autoarviointi.fi ligger företaget Quotient INT LTD, som meddelar att det är baserat i Irland. Faktureringens kontaktuppgifter leder i sin tur till Belgien.

Hittills har ett tjugotal konsumenter tagit kontakt, men antalet klagomål förväntas öka. En del av konsumenterna berättar att de hade fått ett e-postmeddelande där tjänsten i fråga marknadsförs. Det har kommit reklammeddelanden från olika e-postadresser.

Det är viktigt för konsumenterna att komma ihåg att tjänster på webben som erbjuder värderingar av bilar i regel alltid är avgiftsbelagda och att bilens registernummer eller andra uppgifter inte ska matas in i tjänsterna utan övervägande.

Anvisningar för konsumenter

Om du har beställt en värderingstjänst utan att veta att den är avgiftsbelagd, om du inte alls har gjort en beställning eller om beställningen har gjorts för din räkning av någon annan, till exempel ett minderårigt barn, ska du göra en skriftlig reklamation till företaget efter att du fått fakturan.

Du kan göra en reklamation till företaget via kontaktformuläret på deras webbplats eller per e-post (info@autoarviointi.fi). En del konsumenter har meddelat att företagets e-postadress inte fungerar och därför lönar det sig att skicka reklamationen via båda kanalerna. Spara e-postmeddelandet du skickat och ta en skärmbild av meddelandet som ska skickas via kontaktformuläret innan du skickar iväg det. Du kan reklamera på finska, men för säkerhets skull lönar det sig också att skicka en engelskspråkig översättning av din reklamation till företaget eller göra reklamationen direkt på engelska.

Du kan utnyttja följande texter när du reklamerar till företaget och välja det alternativ som passar situationen:

  • Jag har inte beställt en värderingstjänst av er som en avgiftsbelagd tjänst. I er annons eller på er beställningsblankett angavs inte tydligt att det är fråga om en avgiftsbelagd tjänst. Jag kräver omedelbart att ni makulerar fakturan.
  • Jag har inte beställt någon prisuppskattningstjänst av er. Jag bekantade mig med er webbplats, men gjorde ingen beställning. Jag lämnade sidan utan att trycka på beställningsknappen, men fick en ogrundad bekräftelse från er om beställningen. Jag kräver omedelbart att ni makulerar fakturan.
  • Jag har inte beställt någon värderingstjänst av er. Jag äger fordonet i fråga, men beställningen har gjorts av någon annan och är därför inte bindande för mig. Jag kräver omedelbart att ni makulerar fakturan.

En reklamation till företaget räcker. Spara den värdering du fått, fakturorna och din reklamation samt företagets eventuella svar på den.

Kontakta Konsument Europa Finland för att få råd ifall företaget trots din reklamation överför fakturan till en indrivningsbyrå för indrivning. En obefogad indrivning ska reklameras till indrivningsbyrån; du kan utnyttja modellen som finns på Konkurrens- och konsumentverkets webbplats. Enligt vår erfarenhet är det däremot inte sannolikt att en faktura för en värderingstjänst för bilar överförs till indrivning.

Tjänster för värdering av bilar bekanta för konsumentmyndigheterna, problem även i andra länder

Under de senaste åren har lettiska Nordweb SIA:s tjänster carcheck.fi och carspy.fi orsakat motsvarande problem för finländska konsumenter. Företaget bakom tjänsterna har sedermera upphört med sin verksamhet. Tjänster för värdering av bilar dyker däremot upp på marknaden med jämna mellanrum med nya namn och i nya länder.

Även de danska och svenska konsumentmyndigheterna har under innevarande år informerat om motsvarande problem med flera olika tjänster för värdering av bilar.