Latvialaisen Nordweb SIAn yritystoiminta päättynyt

Auton hinta-arviopalvelua tarjoavan Nordweb SIA -yrityksen toiminta on päättynyt toukokuun loppupuolella. Yritystoiminnan loppumisen seurauksena yrityksellä ei ole enää oikeutta vaatia maksuja kuluttajilta. Muutos yrityksen tilassa ei lähtökohtaisesti edellytä kuluttajilta toimenpiteitä. 

Latvian rekisteriviranomainen purki Nordweb SIA -yrityksen 27.5.2022. Yritys oli asetettu selvitystilaan aiemmin keväällä, mutta sille ei ollut määrätty selvitysmiestä missään vaiheessa. Kuluttajien kannalta merkittävin seuraus yhtiön purkautumisesta on se, että purettu yhtiö ei voi enää esittää maksuvaatimuksia.

Yritys on tarjonnut palveluaan osoitteissa Carcheck.fi ja Carspy.fi. Molemmat sivustot ovat sittemmin sulkeutuneet.

Kuluttajilta ei lähtökohtaisesti edellytetä toimia

Jos et ole suorittanut yritykselle maksuja, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Jos taas olet maksanut yrityksen lähettämän laskun, mahdollisuutesi saada maksu takaisin on erittäin pieni, sillä yritystä ei enää ole olemassa. Lisäksi on epäselvää, olisiko kuluttaja tässä tapauksessa sellaisessa velkojan asemassa, että se voisi esittää maksuvaatimuksen yritykselle. Toisaalta vaikka kuluttajalla olisi oikeutettu saatava yritykseltä, sen velkominen edellyttäisi käytännössä erillisen menettelyn käynnistämistä Latviassa. Tällaisessa prosessissa onnistumisesta ei ole kuitenkaan takeita.

Jos olet maksanut laskun tilisiirrolla tai debit-kortilla, voit tiedustella pankiltasi, onko maksun peruuttaminen mahdollista vielä tässä vaiheessa. Luottokorttimaksun ollessa kyseessä ole yhteydessä luottokorttiyhtiöösi.

Jos saat yritykseltä uuden maksumuistutuksen tai muun uuden yhteydenoton, ilmoita siitä Euroopan kuluttajakeskukseen. Aiemmin vastaanottamistasi maksuvaatimuksista sinun ei tarvitse olla yhteydessä meihin.

Palvelemme puhelimitse 029 505 3090 ma–to klo 9–12, ja voit asioida myös verkon kautta: ecc.fi/asiointi.  Torstaina 23.6.2022 puhelinpäivystys on poikkeuksellisesti suljettuna.

Lisätietoja:

Li­sä­oh­jei­ta Nordweb SIA -ta­pauk­siin – ri­ko­sil­moi­tuk­sen teko Lat­vi­aan mah­dol­lis­ta. Euroopan  kuluttajakeskuksen tiedote 9.5.2022.