Lisäohjeita Nordweb SIA -tapauksiin – rikosilmoituksen teko Latviaan mahdollista

Jos olet saanut yritykseltä aiheettoman auton hinta-arviopalvelua koskevan laskun tai maksumuistutuksen, jonka päivämäärä on 21.2.2022 tai myöhempi, voit halutessasi tehdä rikosilmoituksen mahdollisesta petoksesta Latvian poliisille alla olevia ohjeita noudattaen. Sinulla ei ole kuitenkaan velvollisuutta ilmoituksen tekemiseen. Tärkeintä on, että olet kertaalleen reklamoinut yritykselle aiheettomasta laskusta aiempien ohjeidemme mukaisesti.

Latvian yritystietojärjestelmän mukaan Nordweb SIA -yritys on ollut selvitystilamenettelyn kohteena 21.2.2022 lähtien. Yritys tarjoaa auton hinta-arviopalvelua tällä hetkellä osoitteessa carspy.fi. Aiempi vastaava sivusto carcheck.fi sulkeutui tämän vuoden helmikuussa.

Yrityksen toiminta on selvitystilamenettelystä huolimatta edelleen aktiivista, sillä se lähettää kuluttajilta saatujen tietojen mukaan säännönmukaisesti uusia laskuja ja maksumuistutuksia kuluttajille.

Latvian Euroopan kuluttajakeskukselta huhtikuun lopulla saamamme tiedon mukaan kuluttajat voivat nyt halutessaan tehdä rikosilmoituksen mahdollisesta petoksesta Latvian poliisille, koska maksuvaatimusten esittäminen on jatkunut selvitystilamenettelyn käynnistymisestä huolimatta.

Rikosilmoituksen tekoa ei edellytetä, ja tärkeintä on, että olet kertaalleen reklamoinut yritykselle aiheettomasta laskusta aiempien ohjeidemme mukaisesti.

Ohjeet rikosilmoituksen tekoon Latviaan

Rikosilmoituksen voi tehdä englanniksi ja vapaamuotoisesti, ja siitä on ilmettävä seuraavat seikat:

  • kuvaus tapahtuneesta
  • selvitys siitä, millä tavalla yritys on loukannut oikeuksiasi (esimerkiksi painostuksen käyttäminen perinnässä)
  • muut tiedot, jotka voivat olla merkityksellisiä asian selviämisen kannalta
  • henkilötietosi: nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Lisäksi sinun tulee liittää ilmoitukseesi asiaa koskeva aineisto, kuten tilausvahvistus, hinta-arviotodistus, saamasi lasku(t), mahdollinen maksukuitti sekä sinun ja yrityksen välinen kirjeenvaihto.

Rikosilmoituksen pitää olla omakätisesti allekirjoitettu, joten on suositeltavaa lähettää se kirjeellä. Voit yrittää tehdä ilmoituksen poliisille myös sähköpostitse, mutta tällaista ilmoitusta poliisi ei välttämättä rekisteröi paikallisten digitaalista allekirjoitusta koskevien käytäntöjen vuoksi.

Latvian poliisin postiosoite on:

State Police,
Ciekurkalna 1. linija 1, k – 4,
Riga, LV – 1026, Latvia.

Poliisin sähköpostiosoite on pasts@vp.gov.lv.

Euroopan kuluttajakeskuksella ei ole tällä hetkellä tarkempaa tietoa yrityksen selvitystilasta. Jos yhtiö puretaan tai sen toiminnassa tapahtuu muita merkittäviä muutoksia, tiedotamme tästä erikseen. Euroopan kuluttajakeskus on kertonut havainnoistaan myös kuluttajansuojaviranomaisille Latviassa ja Suomessa.