Ytterligare anvisningar för Nordweb SIA-fallen – anmälan om brott till Lettland möjlig

Om du har fått en faktura eller en betalningspåminnelse av företaget som gäller en obefogad tjänst för bilprisvärdering, vars datum är 21.2.2022 eller senare, kan du om du så önskar göra en anmälan om brott enligt anvisningarna nedan till Lettlands polis om eventuellt bedrägeri. Du är dock inte skyldig att göra en anmälan. Det viktigaste är att du vid ett tillfälle reklamerat en obefogad faktura till företaget enligt våra tidigare anvisningar.

Enligt Lettlands system för företagsdata har Nordweb SIA-företaget varit föremål för likvidationsförfarande sedan den 21 februari 2022. Företaget erbjuder för närvarande prisvärdering av fordon på adressen carspy.fi. Den tidigare motsvarande webbplatsen carcheck.fi stängdes i februari i år.

Trots avvecklingsförfarandet är företagets verksamhet fortfarande aktiv, då företaget enligt konsumenternas uppgifter regelbundet skickar nya fakturor och betalningspåminnelser till konsumenterna.

Enligt den information vi i slutet av april erhöll från Konsument Europa i Lettland kan konsumenterna nu om de så önskar göra en anmälan om brott gällande eventuellt bedrägeri till polisen i Lettland, eftersom betalningskraven har fortsatt trots att utredningsförfarandet inletts.

Det förutsätts ingen anmälan om brott och det viktigaste är att du vid ett tillfälle har reklamerat en obefogad faktura till företaget enligt våra tidigare anvisningar.

Anvisningar för anmälan om brott till Lettland

Du kan göra en fritt formulerad anmälan om brott på engelska och av den ska följande framgå:

  • beskrivning av händelsen
  • utredning om hur företaget har kränkt dina rättigheter (till exempel utövande av påtryckning vid indrivning)
  • övriga uppgifter som kan vara av betydelse för utredningen av ärendet
  • dina personuppgifter: namn, adress, telefonnummer och e-postadress

Dessutom ska du bifoga material till anmälan som gäller ärendet, såsom beställningsbekräftelse, intyg över prisbedömning, faktura (-or), eventuellt kvitto samt korrespondens mellan dig och företaget.

Anmälan om brott ska vara egenhändigt undertecknad, så det rekommenderas att den skickas per brev. Du kan även försöka göra en anmälan till polisen per e-post, men polisen registrerar inte nödvändigtvis en sådan anmälan på grund av lokal praxis för digital underteckning.

Adressen till Lettlands polis är:

State Police,
Ciekurkalna 1. linija 1, k – 4,
Riga, LV – 1026, Latvia.

Polisens e-postadress är pasts@vp.gov.lv.

Konsument Europa Finland har för närvarande ingen närmare information om företagets likvidation. Om företaget upplöses eller om det sker andra betydande förändringar i dess verksamhet, informerar vi separat om detta. Konsument Europa Finland har även berättat om sina observationer för konsumentskyddsmyndigheterna i Lettland och Finland.