Anvisningar i besvärsärenden gällande lettiska Nordweb SIA (Carspy.fi och Carcheck.fi)

Konsument Europa Finland kontaktas fortfarande om tjänsten Carspy.fi som erbjuder en uppskattning av bilens pris. Konsument Europa Finland får inte kontakt med det lettiska företaget bakom tjänsten och kan därför inte erbjuda medlingshjälp för att återkalla fakturor eller återbetalningar i dessa klagomål.  Konsumenterna ska reklamera en obefogad faktura direkt till företaget. Ett klagomål räcker. Reklamationsanvisningar finns i vårt gemensamma meddelande från februari tillsammans med Konkurrens- och konsumentverket. Kontakta oss genast om du får en faktura från en indrivningsbyrå eller om du kontaktas av domstolen.

Beakta också följande kompletterande anvisningar:

1) Spara alla relevanta dokument (fakturor, orderbekräftelser, klagomål till Carspy och svar från Carspy) i minst tre år.

2) Kontrollera att du har klagat via en servicekanal som skickar ditt meddelande till Carspy. Det går inte att svara på e-post från noreply-adresser. Den enda fungerande kanalen är för närvarande webblanketten: https://carspy.fi/contact. När du använder blanketten ska du ta en skärmdump av ditt meddelande innan du skickar det. Ett klagomål till företaget räcker.

Du kan utnyttja följande texter när du reklamerar och välja det alternativ som passar situationen:

  • Jag har inte beställt en värderingstjänst av er som en avgiftsbelagd tjänst. I er reklam eller er beställningsblankett anges inte att det är fråga om en avgiftsbelagd tjänst. Jag kräver omedelbart att ni makulerar fakturan.
  • Jag har inte beställt någon prisuppskattningstjänst av er. Jag bekantade mig med er webbplats, men gjorde ingen beställning. Jag lämnade sidan utan att trycka på beställningsknappen, men fick en ogrundad bekräftelse från er om beställningen. Jag kräver omedelbart att ni makulerar fakturan.
  • Jag har inte beställt någon prisuppskattningstjänst av er. Jag äger fordonet i fråga, men beställningen har gjorts av någon annan och är därför inte bindande för mig. Jag kräver omedelbart att ni makulerar fakturan.

3) Anmäl snarast till Konsument Europa Finland om en utomstående indrivningsbyrå kontaktar dig i ärendet. Lämna då utan dröjsmål in en skriftlig reklamation till indrivningsbyrån om ogrundad indrivning. Observera att Carspys meddelande om att ärendet överförs till indrivning inte är en konkret indrivningsåtgärd och Carspy kan också skicka flera betalningspåminnelser i sitt eget namn. Dessa påminnelsefakturor behöver inte anmälas till Konsument Europa Finland.

4) Anmäl på motsvarande sätt till Konsument Europa Finland utan dröjsmål om kontakten kommer direkt från domstolen.

Det är inte nödvändigt att vidta andra åtgärder. Även konsumentombudsmannen följer med situationen.

Du hittar Konsument Europa Finlands kontaktblanketter här: https://www.ecc.fi/sv/arendehantering/

Vår telefonservice betjänar vardagar mån–tors kl. 9–12, tfn 029 505 3090. För att ringa och för att köa till Konsument Europa Finlands nummer som börjar med 0295 betalar man lokalnätsavgift (lna) om man ringer från en fast telefon och mobilsamtalsavgift (msa) om man ringer från en mobiltelefon.