Valitusohjeet

Saatuasi tiedon siitä, että junamatkasi on peruttu tai viivästynyt, pyydä ensin rautatieyhtiön edustajaa huolehtimaan oikeuksistasi. Jos asia ei ratkea, tee kirjallinen valitus junayhtiölle.

  • Tee kirjallinen valitus junayhtiölle. Useimmat eurooppalaiset yhtiöt eivät pysty käsittelemään suomen- tai ruotsinkielisiä valituksia. Tee reklamaatio englanniksi.

  • Liitä valitukseesi mukaan myös jäljennökset lipuista sekä ateria- ja muista vastaavista kuluista. Älä lähetä alkuperäisiä kappaleita.

  • Säästä itsellesi kopio lähettämästäsi valituksestasi. Jos teet valituksen yhtiön valituslomakkeelle, tallenna siitä itsellesi kopio.

  • Yhtiön on kuukauden kuluessa valituksen vastaanottamisesta annettava vastauksensa tai ilmoitettava vastauksen myöhempi ajankohta. Lopullisen vastauksen antamiseen saa kulua enintään kolme kuukautta valituksen vastaanottamisesta.

  • Jos et saa vastausta tai se ei tyydytä sinua, ota ulkomaisen rautatieyhtiön osalta yhteys Euroopan kuluttajakeskukseen. Kotimaisen yhtiön osalta saat apua ja neuvontaa kuluttajaneuvonnasta.