Ole tarkkana irtisanoessasi eri tilaussopimuksia – kuluttajilta valituksia Bymetis.fi-irtisanomispalvelusta

Euroopan kuluttajakeskus on saanut 60 valitusta suomalaiskuluttajilta alankomaalaisen Metis International B.V. -yrityksen tarjoamasta maksullisesta tilausten irtisanomispalvelusta. Kuluttajat ovat kertoneet saaneensa laskun palvelusta, jota he eivät ole tilanneet, tai tehneensä erehdyksessä irtisanomisen suomenkielisellä Bymetis.fi-sivustolla etsiessään oikeaa palveluntarjoajaa.

Metis International B.V. tarjoaa palvelua, jossa se lähettää asiakkaan puolesta irtisanomiskirjeen tämän haluamasta palvelusta, kuten suoratoistopalveluista tai lehtitilauksista. Irtisanomispalvelun hinta on 30 euroa, joka yrityksen mukaan muodostuu irtisanomiskirjeen tulostamisesta ja sen lähettämisestä eteenpäin postitse. Euroopan kuluttajakeskus on saanut suomalaiskuluttajilta 54 valitusta Bymetis.fi-palvelusta kuluvana vuonna ja 6 valitusta edellisvuonna. Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kuluttajaneuvonta on saanut samasta palvelusta 57 valitusta kuluvana vuonna ja 10 viime vuonna. Luvut sisältävät 36 päällekkäistä tapausta, kun osa kuluttajista on ohjattu kuluttajaneuvonnasta Euroopan kuluttajakeskukseen.

Valitukset ovat koskeneet erityisesti seuraavanlaisia tilanteita:

  1. Kuluttajat ovat erehdyksessä yrittäneet peruuttaa tilauksensa Bymetis.fi-sivuston kautta. He ovat päätyneet sinne esimerkiksi hakukoneen hakutulosten kautta etsittyään irtisanottavan palvelun verkkosivuja tai yhteystietoja.
  2. Kuluttajat kertovat, etteivät ole koskaan käyneet Bymetis.fi-sivustolla mutta ovat silti saaneet laskun yritykseltä.
  3. Kuluttajat ovat tietoisesti tilanneet 30 euron hintaisen irtisanomispalvelun mutta eivät ole saaneet ostamaansa palvelua tai eivät ole voineet maksaa laskua yrityksen puolella olevasta syystä.

Toimintaohjeet kuluttajille

  • Irtisano tilaukset aina suoraan palveluntarjoajien omien itsepalvelukanavien tai asiakaspalvelun kautta. Ole tarkkana, ettet päädy maksulliseen irtisanomispalveluun, jos haet irtisanottavaa palvelua palvelun nimellä internetin hakukoneiden kautta.
    Jos olet saanut yritykseltä perusteettoman laskun, tee yritykselle kirjallinen valitus, jossa kiistät maksuvelvollisuutesi. Sinun kannattaa lähettää valituksesi sähköpostitse, jotta kopio siitä jää itsellesi talteen. Yrityksen sähköpostiosoite mainitaan sen verkkosivuilla Yhteystiedot-kohdassa.
  • Yrityksen lasku on perusteeton silloin, kun et ole tilannut irtisanomispalvelua. Todistustaakka sopimuksen syntymisestä on palveluntarjoajalla. Lisäksi jos olet nimenomaisesti tilannut irtisanomispalvelun mutta se ei ole johtanut tilauksen irtisanomiseen, voit mahdollisesti vedota siihen, että irtisanomispalvelussa on ollut virhe.
  • Kuluttajalla ei ole maksuvelvollisuutta myöskään silloin, kun elinkeinonharjoittaja ei ole etukäteen kertonut kuluttajalle peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevista ehdoista tai jo aloitetun palvelun peruuttamiseen liittyvästä korvausvelvollisuudesta. Sama koskee tilannetta, jossa elinkeinonharjoittaja on aloittanut sopimuksen täyttämisen peruuttamisaikana ilman kuluttajan nimenomaista pyyntöä. Tällä hetkellä Bymetis.fi-verkkosivustolla ei kerrota peruuttamisoikeuden käyttämisen ehdoista tai korvausvastuusta, eikä yritys pyydä kuluttajan nimenomaista suostumusta siihen, että palvelu voitaisiin suorittaa jo peruuttamisaikana. Tästä seuraa se, että sinulla ei ole maksuvelvollisuutta yrityksen osittain tai kokonaan suorittamasta irtisanomispalvelusta. Näiden sääntöjen soveltamisen edellytyksenä on kuitenkin se, että olet peruuttanut irtisanomispalvelun 14 vuorokauden peruuttamisajan kuluessa. Jos sinulle ei ole annettu tietoa peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevista ehdoista, peruuttamisaika pitenee 12 kuukauteen. Jos yritys korjaa puutteelliset tiedot tänä aikana, peruuttamisaikasi päättyy 14 päivän kuluttua siitä päivästä, jona sait korjatut tiedot.
  • Jos et maksa laskua, saatat saada maksumuistutuksia yritykseltä. Sinun ei tarvitse kiistää jokaista laskua erikseen, sillä yksi valitus yritykselle riittää. Tiedossamme ei toistaiseksi ole perintään edenneitä tapauksia.
  • Jos asiasi ei etene yrityksen kanssa ja tarvitset neuvoja, ota yhteyttä Euroopan kuluttajakeskukseen. Jos olet jo ollut meihin yhteydessä ja saat uusia maksumuistutuksia, näistä sinun ei tarvitse ilmoittaa meille. Ota uudestaan yhteyttä Euroopan kuluttajakeskukseen vain, jos saat yhteydenoton suoraan perintätoimistosta tai tuomioistuimesta.

Euroopan kuluttajakeskus sovittelee tällä hetkellä yksittäisiä Bymetis.fi-tapauksia yhteistyössä Alankomaiden Euroopan kuluttajakeskuksen kanssa. Myös Suomen kuluttaja-asiamies on tietoinen Bymetis.fi:tä koskevista ongelmista.

Bymetis.fi-irtisanomispalvelusta on tullut valituksia kuluttajaviranomaisille myös muissa maissa. Ruotsissa on tältä vuodelta jo hieman yli 400 ja Tanskassa yli 320 kuluttajayhteydenottoa yrityksestä.

Toinen vastaava maksullinen irtisanomispalvelu on Xpendy.com, josta on myös tullut yksittäisiä valituksia. Sen taustalla on niin ikään alankomaalainen yritys, ROI is King Group B.V. Kuluttajien kertomat ongelmat ovat samantyyppisiä kuin Bymetis.fi:n kohdalla.