Reklamationsanvisningar

När du har fått information om att din tågresa har ställts in eller försenats ska du först be en representant för tågbolaget sörja för dina rättigheter. Om ärendet inte avgörs ska du lämna ett skriftligt klagomål till tågbolaget.

  • Gör ett skriftligt klagomål till tågbolaget. De flesta europeiska bolag kan inte behandla klagomål på finska eller svenska. Gör reklamationen på engelska.

  • Bifoga kopior av biljetterna samt måltids- och andra motsvarande kostnader till reklamationen. Skicka inte originalexemplar.

  • Spara en kopia av reklamationen du skickat. Om du gör en reklamation på bolagets reklamationsblankett ska du spara en kopia av den.

  • Bolaget ska inom en månad efter att ha mottagit besvären ge sitt svar eller meddela en senare tidpunkt för svaret. Det får ta högst tre månader att ge ett slutgiltigt svar sedan reklamationen togs emot.

  • Om du inte får svaret eller om det inte tillfredsställer dig kan du kontakta Konsumenteuropa om det är ett utländskt järnvägsbolag. För ett inhemskt bolag får du hjälp och rådgivning från konsumentrådgivningen.